องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

 


วันนี้ 15 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ โดยได้ ประชุมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่ และเชิญสิ่งของ พระราชทาน จำนวน 949 ชุด มอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ตำบลทุ่งเสลี่ยม ,ตำบลกลางดง และตำบลเข้าแก้วศรีสมบูรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย จำนวน 3 ชุด


จากนั้นเวลา 11.00 น. องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่วาตภัยในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 452 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ และลงพื้นที่ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย จำนวน 3 ชุด
ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ที่ได้รับมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้

Related posts