ร้อนแล้ง แม่ฮ่องสอนเตรียมเสบียงหญ้าแห้ง 14 ตัน แร่ธาตุ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ (ชมคลิป)

ร้อนแล้ง แม่ฮ่องสอนเตรียมเสบียงหญ้าแห้ง 14 ตัน แร่ธาตุ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ

 

พร้อมแนะการ แปรรูปอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่น สับหยวกกล้วยเป็นอาหารเสริมได้ทั้งน้ำและแร่ธาตุทดแทน
นายรังสิทธิ์ ศิริคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง ได้เปิดเผยว่า ทางกรมปศุสัตว์ ให้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่คาดว่าจะประสบภัยแล้ง จากการสำรวจในเบื้องต้น พบว่า แม้ขณะนี้ด้านปศุสัตว์ยังไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดเตรียมเสบียงเป็นหญ้าแห้ง จำนวน 14 ตัน และ เวชภัณฑ์แร่ธาตุ 1,000 กล่อง สามารถช่วยเหลือได้ทันที ซึ่งหากเกษตรกรมีความประสงค์หรือขาดแคลนอาหารสำหรับโค-กระบือในช่วงฤดูแล้งนี้ก็สามารถมาลงชื่อขอรับการสนับสนุนได้ที่สำนักงานปศุสัตว์ในแต่ละอำเภอ สำหรับอำเภอแม่สะเรียงมีเกษตรกรที่เลี้ยงโคประมาณ 11,000 ตัว และ กระบือ 8,000 ตัว


นอกจากนี้ในช่วงหน้าแล้ง ยังมีโรคต่างๆที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ ความเครียดที่มักจะเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยง การขาดอาหาร และน้ำ โดยเฉพาะในช่วงนี้ทางปศุสัตว์ อ.แม่สะเรียง ยังคงคอยเฝ้าระวังสัตว์เลี้ยง ที่จะเป็นโรคปากเท้าเปื่อย โรคคอบวม และโรคพิษสุนัขบ้าที่มักเกิดในสุนัข และแมวเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงสัตว์ปีก เช่น ไก่ และเป็ด ทางปศุสัตว์อ.แม่สะเรียง ได้ให้คำแนะนำให้เกษตรกร ให้เพิ่มวิตามินในอาหาร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ให้สัตว์ปีกมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทางปศุสัตว์อ.แม่สะเรียง ยังได้เตรียมการลงพื้นที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปอาหาร จากวัตถุดิบภายในพื้นที่ เช่น ต้นกล้วย เนื่องจากมี วิตามิน และแร่ธาตุ ที่เหมาะแก่การนำมาแปรรูปเป็นอาหาร แก่โค กระบือ ในช่วงหน้าแล้งนี้ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนหญ้าแห้ง

ถาวร เบ็ญจรงค์ ทีมข่าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts