ทหารลำปาง ร่วมกิจกรรม kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ (ชมคลิป)

ทหารลำปาง ร่วมกิจกรรม kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ

 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง โดยกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ 1(มทบ.32) พื้นที่ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ร่วมกับ อำเภอแม่ทะ,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหารการศึกษา,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบล ,จิตอาสาในพื้นที่และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานฯพร้อมผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 250 คน ณ บ้านหลุก หมู่ที่ 12 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำหนดให้ดำเนินกิจกรรม kick off ตามโครงการฯ

ภาวินันท์ บุตรหล้า ลำปาง/รายงาน

Related posts