บริษัทจีนลงทุน 2,000 ล้าน เปิดโรงงานแปรรูปทุเรียนแช่แข็งที่ อ.เทพา

บริษัทจีนลงทุน 2,000 ล้าน เปิดโรงงานแปรรูปทุเรียนแช่แข็งที่ อ.เทพา

 


ที่ ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา นายประเสริฐ คณานุรักษ์ ผู้บริหาร บ.ม่านกู่หวางฟู๊ด จำกัด และนายเซียวเย่าเหิง ผู้จัดการใหญ่ บ.ม่านกู่หวางฟู๊ด จำกัด ได้เชิญ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.เยี่ยมชมภายในบริษัทม่านกู่หวางฟู๊ด จำกัดโดยมีนายเซียวเย่าเหิง ผู้จัดการใหญ่ นำเยี่ยมชมโรงงานดังกล่าว ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ใช้เงินลงทุนระยะแรกกว่า 700 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นโรงงาน Freeze dry ที่มีขนาดใหญ่ 1 ใน 3 ของประเทศไทย


เป็นบริษัทฯ เกี่ยวกับการนำผลไม้แช่แห้งแบบเยือกแข็ง Freeze dry ของนักลงทุนชาวจีนจากเมืองคุณหมิง ที่ชื่นชอบและหลงใหลรสชาติทุกเรียน จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเห็นโอกาสในการลงทุนเนื่องจาก ทุเรียนเป็นผลไม้ที่ชื่นชอบของชาวจีนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะทุเรียนที่มาจากเมืองไทยซึ่งปัจจุบันคาดการณ์ว่ามีจำนวนทุเรียนเพียง 3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น จากจำนวนความต้องการของผู้บริโภคทั้งหมดในประเทศจีนจึงได้วางแผนการลงทุนร่วมกับนักลงทุนชาวไทย


อย่างไรก็ตามคาดว่าภายหลังจากการเปิดโรงงาน จะใช้เงินลงทุนพร้อมเงินเวียนทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท โดยคาดว่าบริษัทจะเปิดทำการ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่จะถึงนี้ ซึ่งจะสามารถรองรับผลผลิตทุเรียนได้ปีละ 12 ล้านกิโลกรัม และเพิ่มขึ้นเป็น 20 ล้านกิโลกรัม ในปี 2563 ซึ่งจะสามารถรองรับทุเรียน 1 ใน 3 ของผลผลิตในพื้นที่ ทำให้เกิดการจ้างงานกว่า 1,200 คน ถือเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts