วันอนุรักษ์ควายไทยทึ้งโชว์สุดยอดฝึกควายแสนรู้เมืองพญาแลสุดยอดมารยาทงาม! (ชมคลิป)

วันอนุรักษ์ควายไทยทึ้งโชว์สุดยอดฝึกควายแสนรู้เมืองพญาแลสุดยอดมารยาทงาม!

 

ชัยภูมิ – พร้อมจัดเลี้ยงบุพเฟ่ต์อาหารให้กับควาย หรือกระบือไทย ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิในงานวันอนุรักษ์ควายไทย พร้อมโชว์สุดยอดฝึกควายสวัสดี ฝึกควายไถนา ให้ชาวนาเห็นความสำคัญของควายไทย ช่วยกระตุ้นให้เกษตรกรอนุรักษ์ควายไทยหรือกระบือไทย เห็นแล้วต้องทึ้งควายไทยสุดยอดไม่แพ้ใคร!!
( 14 พ.ค.6 2) ขณะที่จ.ชัยภูมิ เนื่องในวันอนุรักษ์ควาย(กระบือ)ไทย นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ์ นายอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการจัดงานวันวันอนุรักษ์ควายไทย ที่โรงเรียน ค.ควายไถนา ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ


โดยปีนี้ สพ.ญ ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดเต็มโชว์ศักยภาพกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวระเหว ซึ่งงานปีนี้จัดขึ้นทั้งมีการทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกผู้เลี้ยงกระบือในตำบลโสกปลาดุก และการมอบกระบือลูกตัวที่ 1 เพศเมีย อายุ 18 เดือนใน โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือภายใต้โครงการ ธคก.ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกระบือตำบลโสกปลาดุก จำนวน 10 ราย มีกระบือจำนวน 50 ตัว มอบให้กับสมาชิกรายใหม่ 10 ราย


ซึ่งในงานปีนี้จุดเด่นที่ทำให้ใครๆมาพบเห็นภายในงานปีนี้ ต่างต้องพากันทึ้งถึงความสามารถของควายไทย ที่จ.ชัยภูมิ ด้วยการการสาธิตการฝึกควายสวัสดี ฝึกควายไถนา และที่พิเศษสุดในปีนี้ เป็นการเลี้ยงบุฟเฟ่ต์อาหารให้กับควายในพื้นที่ โดยกระบือหรือควายไทย ที่เกษตรกรนำมาร่วมในงานต่างได้กินอาหารบุพเฟ่ต์ให้กับควาย นั้นก็คือหญ้าอ่อนอย่างเอร็ดอร่อยก่อนเจ้าของพากลับบ้าน เพื่อให้ชาวนา เกษตรกรในพื้นที่ได้เห็นความสำคัญของควายไทย เพื่อช่วยกันกระตุ้นให้เกษตรกรอนุรักษ์ควายไทยหรือกระบือไทย ที่ต.โสกปลาดุก ได้เป็นต้นแบบที่ดีของการเลี้ยงควายไทยได้อย่างยั่งยืนตต่อไป


ซึ่งสำหรับการเลี้ยงกระบือหรือควายภายใต้โครงการของภาครัฐ ในจังหวัดชัยภูมิ จากเมื่อปี 2558 – ปี 2562 จากเกษตรกร 1,038 ราย กระบือ 6,809 ตัว เพิ่มเป็นเกษตรกร 1,671 ราย (คิดเป็นร้อยละ 37.88) ปัจจุบันมีกระบือเพิ่มขึ้นในพื้นที่ 10,751 ตัว (คิดเป็นร้อยละ 36.66)

ทีมข่าวจังหวัดชัยภูมิ รายงาน

Related posts