มอ.ปัตตานี จัดอบรมการศึกษาหลักสูตรใหม่การสร้างหุ่นยนต์

มอ.ปัตตานี จัดอบรมการศึกษาหลักสูตรใหม่การสร้างหุ่นยนต์

 


ที่ห้องเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี จัดอบรมการศึกษาหลักสูตรใหม่การสร้างหุนยนต์ robot ชั้นสูง มาบูรณาการกับการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงก้าวทัน และมีโอกาส เรียนรู้จริงเกี่ยวกับเทคโนโลยีและระบบกลไก Ai ต่างๆที่ต้องเข้ามาในชีวิตต่อไปสำหรับอนาคต
โดยทำให้เด็กๆเหล่านี้เข้าใจในทางวิชาการหุ่นยนต์ มีคำที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 คำ คือ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robot Technologies) ความสามารถของหุ่นยนต์ (Robotic Capabilities) และ ระบบหุ่นยนต์ (Robot System)
ได้นำไปสู่หลักการขั้นแรก แยกได้ว่าอะไรที่ใช่และไม่ใช่หุ่นยนต์ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ คือฐานวิชาที่เรานำมาสร้างหุ่นยนต์ การออกแบบกลไกการเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหว ต้นกำลัง:มอเตอร์ไฟฟ้า นิวแมติกส์ ไฮโดรลิกส์ และ อื่นๆ วงจรอิเล็กทรอนิคส์เพื่อการควบคุม เซ็นเซอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันกำลังได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายพัฒนา 4.0 ในอนาคต

ปัจจุบันหลายๆสถาบันเริ่มเปิด เป็นวิชาที่มีการเปิดสอนอยู่แล้วตามวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยทั่วไป และรร.ลำดับต้นๆหลายโรง ก้าวหน้ามีความรู้ด้านเทคโนโลยี สถานศึกษาต่างๆได้บูรณาการฐานวิชาดังกล่าวมาแล้ว และมีเด็กที่มีพรสวรรค์และเหมาะสมเฉพาะทางได้เข้ามาเรียนรู้มากขึ้น

อาฟีฟี เจ๊ะเซง คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี ปี4 เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบัน มีจากหลายๆค่ายที่ได้เข้ามาและทางบ.เลโก้ได้ให้ศักยภาพในการพัฒนาหุ่นโรบอต และมีโครงการดีดี เข้ามาใช้ที่นี่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผมจึงรีบเข้ามาอบรม เพื่อที่จะได้นำความรู้อันนี้นำไปใช้ประโยชน์ หรือปรับใช้กับการเรียนการสอนเด็กๆได้ในอนาคตข้างหน้านี้ได้ครับ


ผศ..สุนันต์ ทองสีนุช อจ.ภาควิชาคณิคศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มอ.ปัตตานีเปิดเผยว่า มีความสำคัญอยู่ หลายประการ อันแรกคือเป็นการพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน ได้พัฒนาทักษะและแนวคิด อีกอันหนึ่ง คือเด็กได้เรียนรู้จากของจริงเลย ถัดมาคือพวกเขาได้เรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมเรื่องระบบสมองกลไปควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ และฝึกเยาวชนเพื่อที่ไปรองรับระบบสมองกลaiต่างๆที่จะมาในอนาคตตามนโยบายรัฐบาล4.0
ด้านทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มองถึง 2 บทบาท คือ1 สามารถผลิตพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้ไปสู่โลกกลุมนี้ในเวที หรือวงการเหล่านี้ที่พวกเขาสนใจ และอีกบทบาทหนึ่งคือจะเป็นเวทีให้พวกเขาได้แสดงความรู้ ได้ทดลองแข่งขันกันต่อไปครับ


คุณชาญชัย ศรีสุด ผอ.สถาบันrobot.stationกล่าวว่า”ทางสถาบันของเราโรบอต สเตชั่นได้เข้ามาจัดอบรมพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องการออกแบบประกอบหุ่นยนต์ขั้นสูง โดยได้รับการร่วมมือจากบ.แกรมอาโก้ ตัวแทนเลโก้ประเทศไทย การพัฒนาวันนี้เพื่อที่จะฝึกเยาวชนและน้องๆครูที่มาทั้งหมดกว่า70ท่านจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมาฝึกพวกเขาได้รับสิ่งนี้ให้ไปสอนกับเป้าหมายหรือเด็กและเยาวชนหรือลูกศิทย์ของเขาต่อไป และเป็นไปได้ว่าภายในปีหน้านี้จะมีการจัดแข่งขันที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นี้ เรื่องนี้จะสอดคล้องกับนโยบาย4.0ขอวกระทรวงศึกษาจะออกหลักสูตรใหม่ ซึ่งเมื่อก่อนคือการเจียนหลักสูตรคำนวนนั้นเอง ซึ่งในอนาคตเด็กๆจะนำโปรแกรมเหล่านี้ไปพัฒนาใช้กับเทคโนโลยีต่างๆที่มากมายในอนาคตข้างหน้านี้อย่างแน่นอนครับ”
นายอาฟีฟี เจ๊ะเซง คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี ปี4 กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบัน มีจากหลายๆค่ายที่ได้เข้ามาและทางบ.เลโก้ได้ให้ศักยภาพในการพัฒนาหุ่นโรบอต และมีโครงการดีดี เข้ามาใช้ที่นี่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผมจึงรีบเข้ามาอบรม เพื่อที่จะได้นำความรู้อันนี้นำไปใช้ประโยชน์ หรือปรับใช้กับการเรียนการสอนเด็กๆได้ในอนาคตข้างหน้านี้ได้ครับ

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts