นครนายก พระภิกษุสงฆ์เดินทางเจริญพระพุทธมนต์เขื่อนคลองขุนด่านฯ (แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์) (ชมคลิป)

วัดอุดมธานีพระอารามหลวง จัดกิจกรรมนำพระภิกษุสงฆ์ 89 รูปหรือ(พระนะวะกะ)เดินทางไปเจริญพระพุทธมนต์เขื่อนคลองขุนด่านฯ เขื่อนพ่อหลวงร.9 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมเกียรติ เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมนำพระภิกษุสงฆ์บวชใหม่หรือพระนะวะกะจำนวน 89รูป เดินทางไปสวดพระพุทธมนต์ที่เขื่อนคลองขุนด่านฯ เขื่อนพ่อหลวง ร.9 ซึ่งเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธ์ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีคณะสงฆ์ ผู้นำชุมชน องค์กรต่างๆและผู้เข้าบรรพชาอุปสมบท จำนวน 89 คนเข้าร่วมในพิธีสวดพระพุทธมนต์จำนวนมาก


ด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการประชุมมหาเถรสมาคม เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สำนักพระราชวังประกาศว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักรให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้ที่มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลวกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั่วประเทศมีจำนวน 6810 รูปในระหว่างวันที่ 2- 16 พฤษภาคม 2562 ในระยะเวลา 15 วัน

สมบัติ เนินใหม่ นครนายก

Related posts