คณะผู้ใจบุญแห่ร่วมกันบริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องมีอแพทย์

คณะผู้ใจบุญแห่ร่วมกันบริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องมีอแพทย์

 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น.พระอาจารย์สากล อติวีโร วัดป่าเมตตาธรรม อ.ปะทาย จ.นครราชสีมา และคณะศิษย์สวนธรรมแก้วมณีฯ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ แบ่งปันน้ำใจโดยนำอาหาร และไอศกรีมมอบให้ผู้รับบริการที่รอรับการรักษา ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จำนวน 1000 ชุด บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์จำนวน 8,180 บาท (แปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

เวลา 11.30 น. คุณสุมิตตรา บุรพรัตน์ และเพื่อนจากปารีส บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดยมีนายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ เป็นผู้รับมอบ

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ขออนุโมทนาบุญ ขอให้พระอาจารย์สากล อติวีโร วัดป่าเมตตาธรรม คณะศิษย์สวนธรรมแก้วมณีฯ คุณสุมิตตรา บุรพรัตน์ และเพื่อนจากปารีส บรรลุมรรคผลนิพาน ครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ

ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 056-219888 ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าครับ
กณต ทาทิพย์ รายงาน

Related posts