ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง จ.ลำพูน (พยัคฆ์เทวี) สนธิกำลังร่วมจับกุมผู้ลักลอบขายสุราผสมน้ำผลไม้

ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง จ.ลำพูน (พยัคฆ์เทวี) สนธิกำลังร่วมจับกุมผู้ลักลอบขายสุราผสมน้ำผลไม้

 

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.62. ตั้งแต่เวลา 20:00 – 24:00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดลำพูน นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดลำพูน ชุดที่ 1 ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง จ.ลำพูน (พยัคฆ์เทวี) , ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองลำพูน , สนง.สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน , สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน พร้อมสมาชิก อส. ออกตรวจตราดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและจัดระเบียบสังคม ตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคมของกระทรวงมหาดไทย

ผลการตรวจฯ สามารถจับกุมผู้ลักลอบขายสุรา(น้ำขาว)ผสมน้ำผลไม้ จำนวน 1 ราย พร้อมของกลางสุราแช่(น้ำขาว) บรรจุขวดขนาด 0.700 ลิตร จำนวน 36 ขวด(3 ลัง) โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า “ขายสุราที่ผลิตขึ้นโดยฝ่าฝืน มาตรา 153 วรรคหนึ่ง ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560” นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลำพูน เพื่อทำการเปรียบเทียบปรับ แต่เนื่องจากทางผู้ต้องหาไม่ยินยอมชำระค่าปรับ จึงส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองลำพูน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


__________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน
ข้อมูล/ภาพนิ่ง : ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง จ.ลำพูน (พยัคฆ์เทวี)

Related posts