กิจกรรมในวันงานพยาบาลสากล

กิจกรรมในวันงานพยาบาลสากล

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น ดร.สุพัตรา อยู่สุข รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ มอบหมายให้ นางมาริสา ผลไพร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ และพยาบาลโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ร่วมกิจกรรม“วันพยาบาลสากล” ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์

“วันพยาบาลสากล”ตรงกับวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปีเพื่อระลึกถึง “มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล” ผู้ก่อตั้งวิชาชีพพยาบาล ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ ประธานชมรมพยาบาลนครสวรรค์ นำทีมสมาชิกชมรมพยาบาลนครสวรรค์ นักศึกษาพยาบาล จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี สาธิตการทำ CPR การรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ


กณต ทาทิพย์ รายงาน

Related posts