ชุมพร – จัดประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 ณ บ้านสันกำแพง (ชมคลิป)

ชุมพร – จัดประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 ณ บ้านสันกำแพง

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ บ้านสันกำแพง หมู่ 23 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร นายวิโรจน์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายสุนทร น้อยราช กำนัน หมู่ที่ 23 ตำบล รับร่อ บ้านสันกำแพง, ส.อ.บ.ต. นายสมร รักธรรม ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชนตำบลรับร่อและตำบลใกล้เคียง ร่วมพิธีประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 ณ บ้านสันกำแพง อย่างยิ่งใหญ่


พี่น้องชาวบ้านสันกำแพงและหมู่บ้านใกล้เคียงร่วมมือกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 ณ บ้านสันกำแพง อย่างยิ่งใหญ่ และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ จำนวนมาก วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม สู่อนุชนรุ่งหลังสืบไป เป็นการสืบทอดประเพณีที่สำคัญของคนไทยภาคอีสาน เปิดโอกาสให้ทุกคนมาแสดงการละเล่นอันจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีต่อกันของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร

อบจ. นายสมร รักธรรม เปิดเผยว่า ได้รวบร่วมสมาชิกชาวอีสานที่มาอาศัยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 23 บ้านสันกำแพง ตำบล รับร่อ จังหวัดชุมพร รวมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ในปีแรกได้รับการช่วยเหลืองบประมาณมาจากท่าน อำนวย บัวเขียว อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และในปัจจุบันได้ยังได้รับงบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร มาตลอดในปีนี้เป็นปีที่ 15 ของการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านสันกำแพง การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมแรง ร่วมใจจากคณะกรรมการจัดงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร มาตลอด โดยมีกิจกรรมการแห่เอ้บั้งไฟ การจุดบั้งไฟแสน และการแข่งขันจุดบั้งไฟชิงเงินรางวัล จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562

ธนากร โกศลเมธี ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts