“งานปลูกต้นไม้ ปลูกต้นธรรมะ วิสาขบูชา ๒๕๖๒” ณ ชัยภูมิ

“งานปลูกต้นไม้ ปลูกต้นธรรมะ วิสาขบูชา ๒๕๖๒” ณ ชัยภูมิ

 


วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวง ทส. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมด้วยจังหวัดชัยภูมิ และมูลนิธิ ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ได้ร่วมกันจัดงาน “ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา ๒๕๖๒” โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานเปิดงานร่วมกับนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (ผวจ.ชัยภูมิ) พระอาจารย์ ไพศาล วิสาโล นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิกล่าวรายงาน ร่วมกับมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ โดย พล.ร.อ. ประพฤติพร อักษรมัต รองประธานกรรมการมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ และส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดชัยภูมิ ณ สวนสาธารณะ (ถนนคนเดิน) เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

งาน “ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา ๒๕๖๒” ซึ่งได้จัดงานแถลงข่าวไปเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมานั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า ในที่ดินของตนเองและที่สาธารณะใกล้บ้าน ทั้งในเมืองและชนบท ตลอดจนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เป็นการสร้างพื้นที่ป่าสีเขียวให้แก่ประเทศ และร่วมกันรณรงค์สร้างประเพณีทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชา และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดย ปกท.ทส. และ ผวจ. ชัยภูมิ จะนำประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ (รุ่นที่ ๔) จากพุทธคยา ประเทศอินเดีย ต้นสาละอินเดีย จากประเทศเนปาล โดยจะพัฒนาเป็น “สวนวิสาขบูชา จ.ชัยภูมิ” ต่อไป

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสวดทำนองสรภัญญะ “ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา” , การเสวนา “Tree Talk” เรื่องจริงจากใจนักปลูกโลกดีงาม” โดย พ่อคำเดื่อง ภาษี และคุณโจน จันใด ดำเนินรายการโดย นายประสาน อิงคนันท์ , การแสดงดนตรีและวัฒนธรรม ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการและออกร้านสินค้าเกษตร , การตักบาตรต้นไม้ แจกกล้าไม้ประชาชนที่มาร่วมงาน , พิธีมอบรางวัลนักปลูกโลกดีงาม แก่นักปลูกต้นไม้ให้โลก , การแสดงปาฐกถาธรรม โดยพระไพศาล วิสาโล , การแจกกล้าไม้ยืนต้น ไม้โตเร็ว ไม้มีค่า ไม้ผล ให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน วัด และเครือข่ายชาวบ้านต่าง ๆ ในจังหวัดชัยภูมิ โดยกรมป่าไม้ให้การสนับสนุนกล้าไม้ จำนวนกว่า ๓๕,๐๐๐ ต้น อาทิ พะยูง ยางนา ชิงชัง มะค่าโมง มะฮอกกานี ประดู่ป่า ขจร รางจืด เสาวรส เป็นต้น

Related posts