รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดกิจกรรม Kick off โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่นคั่ง ยังยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ชมคลิป)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดกิจกรรม Kick off โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่นคั่ง ยังยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

 

วันนี้ (7 พ.ค.62) ที่บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 14 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ประชาชน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธีกล่าวคำปณิธานร่วมกันทำความดี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเปิดกิจกรรม Kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา


นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า จังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดเป้าหมายดำเนินการในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอละ 1 หมู่บ้าน รวม 11 หมู่บ้าน ซึ่งในการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากพี่น้องของประชาชนทุกคน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในพื้นที่สนับสนุน เช่น การส่งเสริมจิตอาสาในชุมชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมในลักษณะโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยใจ”

นอกจากนี้บ้านหนองปรือ หมู่ 14 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดอย่างครบถ้วนและเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์แก่ชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

สำหรับอำเภอพนมสารคาม เป็น 1 ใน11 ของอำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา ห่างจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 35 กิโลเมตร มี 8 ตำบล 87 หมู่บ้าน ประชากรตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 ทั้งหมด 49,073 คน 18,240 ครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบล 6 แห่ง และเทศบาลตำบล 5 แห่ง

Related posts