ตราด/พสกนิกรอําเภอคลองใหญ่กว่า 600 คน ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีบรมราชภิเษก รัชกาลที่ 10

ตราด/พสกนิกรอําเภอคลองใหญ่กว่า 600 คน ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีบรมราชภิเษก รัชกาลที่ 10

 

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกีนรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด เมื่อเวลา 15.00 น.เป็นต้นไปของวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 พร้อมรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ พร้อมทั้งนําเหล่าข้าราชการ ประชาชนและจิตอาสาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถานปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เลี้ยงพระเทศน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

โดยมีประพันธ์ ประทุมชุมภู ปลัดอาวุโสอําเภอคลองใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตํารวจ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ประชาชนจิตอาสา เราทําความดี ด้วยหัวใจ นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จํานวนกว่า 600 คน เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ สําหรับบรรยากาศในพื้นที่รอบสถานที่รับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อําเภอคลองใหญ่ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จัดกําลังเจ้าหน้าที่และจิตอาสา ให้บริการด้านต่างๆ อาทิตย์ ศูนย์ประสานอํานวยการจิตอาสาอําเภอคลองใหญ่ การจัดโรงทานเลี้ยงอาหาร และของว่างเลี้ยงประชาชน รวมถึงมีการตั้งจุดปฐมพยาบาล ในการรองรับประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมรับชมการถ่านทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติ

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts