ปทุมธานี-พสกนิกรชาวปทุมธานีพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองร่วมพิธีเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ชมคลิป)

ปทุมธานี-พสกนิกรชาวปทุมธานีพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองร่วมพิธีเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. ที่ วัดชินวรารามวรวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธาน เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในพิธีเจริญพระพุทธมนต์

จากนั้น เวลา 08.00 น. นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นำผู้ร่วมพิธี ประกอบด้วย นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร ข้าราชาร ประชาชน ซึ่งพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 69 รูป ณ วัดชินวรารามวรวิหาร (พระอารามหลวง) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก

และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระราชประเพณีคู่สังคมไทยมายาวนาน โดยได้รับอิทธิพลจากอินเดีย ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัย อยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ เป็นการผสมผสานกันระหว่างธรรมเนียมของศาสนาฮินดูและพุทธศาสนา เป็นพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์ไทยได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการด้วยการถวายน้ำอภิเษกและการสวมพระมหาพิชัยมงกุฏ

โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบด้วย 2 พระราชพิธีสำคัญคือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร ทั้งนี้ ในสมัยรัตนโกสินทร์ได้มีพระราชพิธี บรมราชาภิเษกมาแล้ว 11 ครั้ง ซึ่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 12

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts