สื่อมวลชนจีนให้ความสนใจการฝึกร่วม ทร.ไทย-ทร.สปจ. ในการฝึก BLUE STRIKE 19

สื่อมวลชนจีนให้ความสนใจการฝึกร่วม ทร.ไทย-ทร.สปจ. ในการฝึก BLUE STRIKE 19

 


หมวดฝึกนาวิกโยธิน BLUE STRIKE 2018 โดย น.อ.วรพงษ์ ทองเรือง รองผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน /หัวหน้าชุดควบคุมหมวดฝึกนาวิกโยธิน โดยกองอำนวยการฝึก (กอฝ.) BLUE STRIKE  2019 ได้ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนของสาธารณรัฐประชาชนจีน (สปจ.) ที่ให้ความสำคัญและมาทำข่าวการฝึก BLUE STRIKE ระหว่าง ทร.ไทบ กับ ทร.สปจ. ครั้งนี้กันอย่างคับคั่ง

เมื่อค่ำวันที่ 2 พ.ค.62 กอฝ.บลูสไตรค์ ได้จัดงานเลี้ยงบน รล.นเรศวร เชิญผู้บังคับบัญชา และ ผู้แทน ทร.สปจ. ตลอดจนผู้แทนกำลังพลของ ทร.สปจ. ที่ร่วมการฝึก กระชับความสัมพันธ์ บรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพระหว่างกัน เป็นอย่างยิ่ง
สำหรับการฝึกผสมระหว่างกองทัพเรือไทย และกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้รหัสการฝึกผสม BLUE STRIKE 2019 เป็นการฝึกผสมครั้งที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมิตรภาพ พัฒนาความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งเพิ่มพูนขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันทางยุทธวิธีระหว่างหน่วยเข้าร่วมการฝึก และพัฒนาหลักนิยมในการรบตามสาขาปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง


โดยการฝึกผสมในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ห้วงเวลา คือ การฝึกภาคสนาม ในห้วง 2 – 6 พ.ค.62 มีหัวข้อการฝึกประกอบด้วย การสัมมนาการปฏิบัติการทางเรือตามสาขาต่างๆ การฝึกแลกเปลี่ยนยุทธวิธี (CTX) การรบในเมือง การรบในระยะประชิด การตรวจจับอาวุธเคมีและการเก็บกู้วัตถุระเบิด การปฐมพยาบาลสนาม การยิงปืนฉับพลันและการยิงประกอบการเคลื่อนที่ การยิงปืนพกและปืนลูกซองทางยุทธวิธี การยิงปืนเล็กยาว ปืนกล และปืนเล็กกล การฝึกดำเนินยุทธ์ระดับหมู่ปืนเล็ก และการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise : CALFEX)การฝึกภาคทะเลในห้วง 6 – 8 พ.ค.62 มีหัวข้อการฝึก ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนทางทฤษฎี การฝึกสื่อสารทางยุทธวิธี การฝึกแล่นขนาน การฝึกตรวจจับเป้าข้าศึก การฝึกประลองยุทธ์ในทะเล การฝึกจัดรูปกระบวนเรือ การฝึกหาเป้าเรือดำน้ำ การฝึกตรวจค้นเรือต้องสงสัย การฝึกยิงอาวุธประจำเรือ การยกพลขึ้นบก เป็นต้น


ในโอกาสที่ ทร. ได้เข้าร่วมการฝึกผสม ร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น เป็นการแสดงออกถึงศักยภาพ และความพร้อมของ ทร. และที่สำคัญคือ ทำให้เกิดประโยชน์แก่กำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกเป็นอย่างมากซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในสาขาการปฏิบัติการทางเรือและทางบก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกำลังพลของ ทร.ไทย กับกำลังพลของ ทร.จีน ที่เข้าร่วมการฝึก  ในครั้งนี้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจในการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคตสืบไป

 

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts