“ตังเกกัมพูชาตบตาใช้เรือไทยทำประมงไม่รอดถูกจับกลางทะเลไทย โดนข้อหาหลายกระทง”

“ตังเกกัมพูชาตบตาใช้เรือไทยทำประมงไม่รอดถูกจับกลางทะเลไทย โดนข้อหาหลายกระทง”

 


ในวันนี้ 3 พ.ค.62 ที่ท่าเรือกลางอ่าว กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
นาวาเอกธราพล นนทวาทิต รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ นายทหารพระธรรมนูญ ทัพเรือภาคที่ 1 และเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือ เข้าตรวจสอบการจับกุมเรือประมงสัญชาติไทย ที่มีชาวกัมพูชาลักลอบนำเข้ามาทำการประมงในเขตน่านน้ำไทย
ตามที่ เรือเอกณัฐกานต์ ขวัญเพ็ชร ผู้ควบคุมเรือตรวจการณ์ 269 ( เรือ ต.269) ได้รับคำสั่งจาก พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของ ชาติทางทะเล เขต 1 (ศรชล.เขต 1) ให้นำเรือลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ

ขณะที่เรือลาดตระเวนถึงบริเวณ เเลต 12 องศา 25.04 ลิปดา น. ลอง 101 องศา 07.03 ลิปดา อ. แบริ่ง 122 ระยะ 11.2 ไมล์ จากเกาะจวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งอยู่ในทะเลอาณาเขตของประเทศไทย พบเรือประมงแล่นอยู่ในทะเลมีพิรุธต้องสงสัย จึงส่งสัญญาณให้เรือหยุด เพื่อตรวจสอบ พบว่าเรือประมงชื่อ โชคยศวร ตัวเรือและเก๋งเรือสีฟ้าคาดขาว กว้าง 1.50 เมตร ยาว 4.26 เมตร ขนาด 0.97 ตันกรอส มีนาย ไล มาน อายุ 56 ปี สัญชาติกัมพูชา เป็นผู้ควบคุมเรือที่ไม่มีทะเบียนเรือ ไม่มีใบอนุญาตให้ใช้เรือ และไม่มีใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถให้ทำการในตำแหน่งผู้ควบคุมเรือ และไม่มีใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย จึงจับกุมและควบคุมเรือมาตรวจสอบที่ท่าเรือกลางอ่าว ฯ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


โดยแจ้งข้อกล่าวหา ไม่มีใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถทำงานในเรือ ฝ่าฝืน พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 มาตรา 282 ไม่สามารถนำใบทะเบียนออกแสดงได้ทันทีเมื่อขอตรวจ ตาม พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ.2481 มาตรา 17 เป็นผู้ควบคุมเรือใช้เรือสยาม ซึ่งมีคนประจำเรือเป็นคนต่างด้าวรวมอยู่ด้วยร่วมกันทำการประมง โดยฝ่าฝืน พ.ร.บ.ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.2482
เป็นบุคคลต่างด้าวไม่เข้าเมืองตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่กำหนด เป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต

โดยฝ่าฝืน พ.ร.บ.คนเข้าเมือง และเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืน พ.ร.ก.บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และยังขอให้ดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษทางอาญาอื่นๆ ตามที่พนักงานสอบสวนจะเห็นสมควร กับขอให้ดำเนินคดีกับนายจ้างและผู้เกี่ยวข้องในความผิดตามที่พนักงานสอบสวนเห็นสมควรอีกด้วย โดยส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สภ.สัตหีบ ดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวของ ทรภ.1/ศรชล.เขต 1 เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของ (ศปมผ.) เมื่อได้รับแจ้งหรือตรวจพบเรือประมงต้องสงสัย จะเข้าดำเนินการตรวจสอบในทันที ไม่ว่าจะเป็นเรือประมงของไทยหรือต่างชาติก็ตาม

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

Related posts