อุบลราชธานี -​บรรพชาอุปสมบท ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อุบลราชธานี -​บรรพชาอุปสมบท ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

2 พ.ค.62 วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกล่าวให้โอวาทกับนาคผู้เข้าบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคล และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร และเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยตลอด


โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อัญเชิญผ้าไตรประทาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ถวายแด่พระอุปัชฌาย์ พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ประธานสงฆ์ เพื่อใชในการประกอบพิธี​
ทั้งนี้พระสงฆ์ที่บรรพชาอุปสมบทตามโครงการดังกล่าว​จะได้ศึกษาปฏิบัติธรรม ตั้งแต่วันที่ 3-15 พฤษภาคม 2562 วัดมณีวนาราม วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมืองอุบลราชธานี และวัดป่าไทรงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และครบกำหนดลาสิกขาในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

เอกชัย​โป​ธา​ข่าว​ภูธร​ รายงาน​

Related posts