อุบลราชธานี​-โครงการสร้างฝายมีชีวิต​ตาม​ศาสตร์พระราชา​ ชาวประชาร่วมจิต​ สร้าง​ฝายชีวิตติดตาม​รอยพ่อ​

อุบลราชธานี​-โครงการสร้างฝายมีชีวิต​ตาม​ศาสตร์พระราชา​ ชาวประชาร่วมจิต​ สร้าง​ฝายชีวิตติดตาม​รอยพ่อ​

วัน1เมษายน 2562 เวลา09:00 น. ว่าที่ร้อยตรี ไพฑูรย์ จงจินากูล ปลัดอำเภอโขง​เจียมจังหวัดอุบลราชธานี​ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ​ รักษาราชการแทน นายอำเภอโขงเจียมเป็น ประธานพิธีเปิด โครงการฝายมีชีวิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณบดินเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี​ บรมราชาภิเษก


หมู่​ 6 บ้านหนองแสงน้อย หมู่ 7 บ้านวังอ่าง ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัด​อุบลราชธานี​ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ทหารตำรวจ เและ ประชาชน จิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม

เอกชัย​ โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ ​รายงาน​

Related posts