อุบลราชธานี- ประกอบพิธีขลิบผม ผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุสมบท แปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อุบลราชธานี- ประกอบพิธีขลิบผม ผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุสมบท แปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

เมื่อวันที่​ 1 พ.ค.2562 ที่หอพระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีประกอบพิธีปลงผมและเจริญพระพุทธมนต์ฉลองนาคโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


โดยมี พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ) เจ้าคณะอำเภอ รวมถึงพระเถรานุเถระ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ บิดา มารดา ร่วมประกอบพิธีขลิบผมเพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบท ทั้ง 99 คน ซึ่งจะเข้าบรรพชาอุปสมบท ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ในเวลา 08.30 น. ณ วัดมณีวนาราม และปฎิบัติธรรม ที่วัดมณีวนารม วัดสุปัฎนารามวรวิหาร อำเภอเมืองอุบลราชธานี และวัดป่าไทรงาม อำเภอเดชอุดม


สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 99 คน จากหน่วยต่าง ๆ ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม จำนวน 13 คน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 คน อำเภอ 25 อำเภอ ๆ ละ 2 คน รวม 50 คน และบุคคลทั่วไป 15 คน
ทั้งนี้มติมหาเถรสมาคม มีมติที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 กำหนดให้โครงการบรรพชาอุสมบท และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกำหนดให้บรรพชาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 6,810 รูป ทั่วประเทศ

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​

Related posts