ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพคุณพ่อบุรี เฉยสง่า นับเป็นเกียรติประวัติของ จ่าเฉย ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างยิ่ง

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพคุณพ่อบุรี เฉยสง่า นับเป็นเกียรติประวัติของ จ่าเฉย ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างยิ่ง

 


เมื่อวานที่ผ่านมา 30 เม.ย.62 ที่ฌาปนสถานกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กอง
ทัพเรือ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นาวาตรีบุรี เฉยสง่า โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนผู้ที่เคารพนับถือ พร้อมญาติมิตรมาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก


สำหรับ นาวาตรีบุรี เฉยสง่า เป็นคุณพ่อของ จ่าเอกชัยพร เฉยสง่า หรือจ่าเฉย (ที่บวชเณรหน้าศพให้กับคุณพ่อบุรี) ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา สังกัดกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 ยังความซาบซึ้งใจให้กับครอบครัวสกุล “เฉยสง่า” เป็นอย่างยิ่ง นับเป็นความเมตตาของผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทัพเรือภาคที่ 1 ที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา   นาวาตรีบุรี เฉยสง่า เกิดเมื่อวันที่  20 ธันวาคม 2483 ที่ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เข้ารับราชการเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ สังกัดกรมสื่อสารทหารเรือเมื่อ ปี พ.ศ.2503 ในตำแหน่งพนักงานเรดาร์ประจำ เรือหลวงชุมพร กองสถานีสื่อสาร กรมสื่อสารทหารเรือ เรือหลวงแม่กลอง เรือหลวงประแส เรือหลวงปิ่นเกล้า และหลวงมกุฎราชกุมาร ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และชั้นจตุรถาภรช้างเผือก


สมรสกับ นางสมพร เลาหะพานิช มีบุตรและธิดา 3 คน คือนางสุรีพร อ่อนแย้ม ปัจจุบันเป็นครูวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา นางสุรีรัตน์ เฉยสง่า เป็นแม่บ้าน และจ่าเอกชัยพร เฉยสง่า หรือจ่าเฉย เสมียนแผนกปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัม พันธ์ กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นาวาตรีบุรี เฉยสง่า ผู้วายชนม์ เป็นคนรักครอบครัว มีนิสัยใจคอเผื่อแผ่ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน เป็นที่รักใคร่ของญาติพี่น้อง พวกพ้องเพื่อนฝูง โดยปกติเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่ค่อยเจ็บป่วยต่อมาหลังจากเกษียณอายุราชการ ได้ตรวจพบว่ามีโอกาสจะเป็นโรคไตและได้เข้ารับการรักษามาอย่างต่อเนื่อง


จนกระทั่งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 10.00 น. ได้สิ้นลมและจากไปด้วยอาการอันสงบ รวมสิริอายุ ได้ 78 ปี 4 เดือนกับ 2 วัน และในวันนี้ ได้มีผู้ที่เคารพนับถือ ได้มาร่วมส่งดวงวิญ ญาณ ของนาวาตรีบุรี เฉยสง่า เป็นจำนวนมาก ยังความซาบซึ่งใจแก่สกุลเฉยสง่าเป็นอย่างยิ่ง
โอกาสเดียวกันนี้ ทางเจ้าภาพต้องขอขอบคุณในงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อบุรี ในวันนี้ รู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและไมตรีจิตอันสูงส่งของทุกท่าน
ผู้มีเกียรติ ผู้ที่เคารพนับถือ พร้อมญาติมิตรทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมนำพวงหรีดมาเคารพศพผู้วายชน ตลอดจนร่วมพิธีงานฌาปนกิจศพในวันนี้ ทางเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องหรือการต้อนรับไม่ทั่วถึง ทางเจ้าภาพขอกราบอภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และจะขอนึกถึงพระคุณนี้ตลอดไป

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี 0909535645

 

Related posts