“เหล็กในคน สำคัญยิ่งกว่าเหล็กในเรือ” จ่าใหม่ นย. เริ่มต้นชีวิตรับราชการ พร้อมปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติ และราชนาวี

“เหล็กในคน สำคัญยิ่งกว่าเหล็กในเรือ” จ่าใหม่ นย. เริ่มต้นชีวิตรับราชการ พร้อมปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติ และราชนาวี

 


เมื่อวันที่ 29 เม.ย.62 พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ (ผบ.นย.) เป็นประธานในพิธีฉลองเครื่องหมายยศและแสดงความยินดี ให้กับจ่าใหม่พรรคนาวิกโยธิน ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 171 นาย พร้อมครอบครัวที่มาร่วมแสดงความยินดีด้วยความภูมิใจในความสำเร็จ เป็นบันไดก้าวแรกของชีวิตรับราชการ ณ บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


จ่าใหม่ทุกนายได้รับการฝึกฝนอบรม ให้ตั้งมั่น ในความเสียสละ ปฏิบัติงานเพื่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งต้องเป็นที่พึ่งให้กับประ
ชาชน หนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกล การฝึกฝน การเรียนรู้ การสะสมประสบการณ์ และอุปสรรคต่างๆ ที่ต้องฝ่าฟัน จะเป็นแบบทดสอบความแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต สมกับคำว่า “เหล็กในคน สำคัญยิ่งกว่าเหล็กในเรือ”

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิะย์ศรี จ.ชลบุรี 0909535645

Related posts