ฐานทัพเรือทำพิธีปลดทหารกองประจำการปฏิญาณลั่นจะเป็นพลเมืองดีของชาติ

ฐานทัพเรือทำพิธีปลดทหารกองประจำการปฏิญาณลั่นจะเป็นพลเมืองดีของชาติ

 


วันนี้ 30 เม.ย.62 พลเรือตรี กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบเป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/60 พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลด จำนวน 91 นาย เพื่อเป็นเกียรติประวัติในการเสียสละเข้ามาเป็นทหารรับใช้ชาติ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี


ทั้งนี้ ตามคำสั่งกองทัพเรือ เรื่อง การปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/60 กองทัพเรือได้สั่งการให้หน่วยต่างๆ จัดให้มีพิธีให้โอวาทแก่ทหารได้ซาบซึ้งถึงคุณงามความดีที่ได้เสียสละมาเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติ และเพื่อเป็นการอำลาผู้บังคับบัญชา สำหรับทหารกองประจำการในสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ ที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนนั้น ตลอดระยะเวลาที่รับราชการในฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะอุตสาหะ และมีความตั้งใจด้วยดีตลอดมา
พลเรือตรี กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ กล่าวว่า ในห้วงเวลาที่เข้ารับราชการทหาร นับเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดี คือ ได้อุทิศตนเพื่อสังคม และประเทศชาติ อีกทั้งยังได้รับการเสริมสร้างฝึกฝนความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเข้มแข็ง และความรู้สึกผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพการงานในโอกาสต่อไปได้


และในโอกาสที่ทหารกองประจำการพลัดที่1/60 ต้องอำลาชีวิตทหารกลับไปยังภูมิลำเนาของตนเองนั้น ได้กล่าวให้คำปฏิญาณต่อหน้าผู้บังคับบัญชาอย่างกึกก้องไว้ว่า จะเป็นพลเมืองดีของชาติ จะประพฤติในสิ่งที่ควรประพฤติละเว้นในสิ่งที่ควรละเว้น จะอยู่ในศีลธรรมของศาสนา จะเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ จะไม่แพร่งพรายความลับของทางราชการเป็นอันขาด พร้อมจะสละชีวิต เลือดเนื้อ เพื่อรักษาไว้ ซึ่งอธิปไตยของชาติและจะกลับมารับใช้ประเทศชาติเมื่อชาติต้องการ

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts