“บิ๊กอู๋”จับมือ วิทยุ จส.100 แถลงข่าวเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “SOS ช่วยแรงงาน”

 

รมว.แรงงาน จับมือ สถานีวิทยุ จส.100 แถลงข่าวเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “SOS ช่วยแรงงาน”ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย ให้ผู้ประกันตนจำนวน 16 ล้านคน และแรงงานนอกระบบกว่า 20 ล้านคนเข้าถึงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ

 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคุณปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริหาร เครือแปซิฟิค กรุ๊ป ผู้ดำเนินการสถานีวิทยุ จส.100 ในเครือกองทัพบก เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานและสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก จส.100 เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการเปิดใช้งานระบบ JS100 แอพพลิเคชั่น ฟังก์ชั่น SOS ช่วยแรงงาน ณ ห้องจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ซึ่ง JS100 เป็นระบบแอพพลิเคชั่น


ที่จะนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ประกันตนจำนวน 16 ล้านคน และแรงงานนอกระบบกว่า 20 ล้านคน ซึ่งเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ โดยเชื่อมั่นว่าในการก้าวนำการทำงานของ รมว.แรงงาน ในยุคสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้ง JS100 แอพพลิเคชั่น ฟังก์ชั่น SOS และการทำงานของ จส.100 ในด้านอื่น ๆ สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้กระทรวงแรงงานเป็นที่พึ่งและให้การช่วยเหลือแรงงานไทยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับ“SOS ช่วยแรงงาน”เป็นแอพพลิเคชั่นของ JS100 แอพพลิเคชั่น ซึ่งถือเป็นการเปิดก้าวใหม่ของกระทรวงแรงงานในการใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตน และแรงงานนอกระบบ ซึ่งสามารถเข้ามาช่วยผู้ประกันตน ด้วยระบบที่มีความทันสมัย ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอน แจ้งเหตุ สามารถเป็นที่พึ่งให้กับแรงงาน และเป็นกลาง อาทิ การฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทำ กรณีการจ้างงานไม่เป็นธรรม นายจ้างทำร้ายร่างกาย การถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศ เป็นต้น โดยจะเริ่มเปิดให้แรงงานจากทั่วประเทศสามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินผ่าน JS100 Application ตลอด 24 ชม.

Related posts