“แม่สาย”การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมา-ไทยครั้งที่95(TBC-95) (ชมคลิป)

“แม่สาย”การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมา-ไทยครั้งที่95(TBC-95)

 

 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่2พร้อมด้วยกองกำลังผาเมืองประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา(อำเภอแม่สาย)และ พันโท ต้านสิ่นอ่อง ผู้บังคับกองพันเคลื่อนที่เร็วที่227ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมา-ไทย(TBC)ฝ่ายเมียนมาจังหวัดท่าขี้เหล็กได้เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นของทั้งสองฝ่ายครั้งที่95(TBC-95)

โดยฝ่ายเมียนมาเป็นเจ้าภาพ ณ.โรงแรมท่าขี้เหล็กจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวฝ่ายไทยมีข้อหารือต่อฝ่ายเมียนมาดังนี้ฝ่ายไทยยังคงขอความร่วมมือไปยังทางการท้องถิ่นเมียนมาให้ช่วยติดตามจับกุมผู้หลบหนีคดีต่างๆจากฝั่งไทยไปยังฝั่งเมียนมาให้ช่วยส่งกลับมาดำเนินคดีในฝั่งไทยและรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมในพื้นที่เป็นจำนวนมากทำให้ค่าฝุ่นละอองอากาศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของราษฎรทั้งสองประเทศและมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของอำเภอแม่สายและท่าขี้เหล็กฝ่ายไทยขอความร่วมมือฝ่ายเมียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์เน้นย้ำให้ราษฎรงดเว้นการเผ่าทุกชนิดบริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาด้านตรงข้ามจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยขอความร่วมมือทางเมียนมาเนื่องด้วยปัจจุบันสะพานมิตรภาพพรมแดนแห่งที่1มีการคมนาคมมากขึ้นจึงทำให้เกิดปัญหาการจราจรหนาแน่นมากดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางข้ามแดนฝ่ายไทย

จึงขอความร่วมมือจากฝ่ายเมียนมาพิจารณาขอเปิดให้ใช้สะพานมิตรภาพพรมแดนแห่งที่2เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยฝ่ายไทยพร้อมที่จะเปิดทำการสะพานมิตรภาพพรมแดนแห่งที่2อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและทางการไทยขอให้ทางการเมียนมาชะลอการสร้างประตูกั้นน้ำและเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำสายในแม่น้ำรวกในห้วงวันที่1มีนาคม2562ถึงวันที่30มิถุนายน2562จำนวน2แห่งจากบ้านสันทรายลื้อจังหวัดท่าขี้เหล็กด้านตรงข้ามบ้านเกาะทรายหมู่ที่7ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตรงกันข้ามบ้านวังลาวหมู่ที่4ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

เพื่อจัดให้มีการประชุมร่วมกันของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคร่วมไทย-เมียนมาและมีการพิจารณาร่วมกันก่อนพร้อมด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัยน้ำท่วมในลำน้ำสายปัจจุบันสถาบันสารสนเทศทร้พยากรน้ำและการเกษตรมีความพร้อมที่จะสนับสนุนเจ้าหน้าที่และงบประมาณรวมถึงข้อมูลทางด้านวิชาการในการติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัยน้ำท่วมในลำน้ำสายฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายเมียนมาในระดับท้องถิ่น(TBC)ยืนยันการเห็นชอบที่จะให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัยน้ำท่วมในลำน้ำสายให้ฝ่ายไทยทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการชายแดนต่อไป

สันติ วงศ์สุนันท์/ภาพ/ข่าว/ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงราย

Related posts