ชุมพร – จัดงานสืบสานประเพณี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สงกรานต์ ปี2562 สายน้ำแห่งแกล้มลิงและดอกไม้ (ชมคลิป)

ชุมพร – จัดงานสืบสานประเพณี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สงกรานต์ ปี2562 สายน้ำแห่งแกล้มลิงและดอกไม้

 

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00น. สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดชุมพรร่วมกับสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร จัดงานสืบสานประเพณี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สงกรานต์ ปี2562 สายน้ำแห่งแกล้มลิงและดอกไม้ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ได้รับเกียรติจากนายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร มาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้ โดยมีนายนพพร อุสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร นายธันวา ทองอำพล ส.อบจ. เขตอำเภอเมือง เขต 1 นายบำรุง ทองรอด ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 10 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย นางยุภา สุภอมรพันธ์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดชุมพร และสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร นางยุพิน จวรรณตุม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองชุมพร และคณะกรรมการดำเนินงาน และผู้มีเกียรติทั้ง 8 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


นางยุภา สุภอมรพันธ์ เปิดเผยว่า จัดงานสืบสานประเพณี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สงกรานต์ ปี2562 สายน้ำแห่งแกล้มลิงและดอกไม้ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ส่งเสริมประชาชนชาวชุมพร ให้ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อประชาชนชาวชุมพรโดยในงานได้จัดกิจกรรม สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ การแสดงรำไทย ทางสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดชุมพร และสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร เห็นความสำคัญในการส่งเสริมอนุรักษ์ ขนมธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาติไทยไว้ จึงได้จัดงานสืบสานประเพณี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สงกรานต์ ปี2562 สายน้ำแห่งแกล้มลิงและดอกไม้ ขึ้นทุกปี


นายศรีชัย วีระนรพานิช เผย ผมมีความยินดีที่ทางสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดชุมพร และสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ให้เกียรติเชิญมาเป็นประธานในพิธีงานสืบสานประเพณี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สงกรานต์ ปี2562 สายน้ำแห่งแกล้มลิงและดอกไม้ ในวันนี้ วัฒนธรรมประเพณีไทยเป็นสิ่งที่ชาวไทยทุกคนภาคภูมิใจ เพราะเป็นประเพณีที่บงบอกถึงความเป็นชาติที่ไม่สูญสิ้น ด้วยมีเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน วันสงกรานต์มีความสำคัญคือ เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ตรงกับวันที่ 13,14,15 เมษายน ของทุกปี ในช่วงสงกรานต์จะมีกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร บังสุกุลกระดูก บรรพบุรุษ สรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และรดน้ำผู้ใหญ่เพื่อแสดงความเคารพนับถือ และขอพรให้มีความสุขความเจริญ มีการละเล่นน้ำเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง ซึ่งเชื่อว่าการสาดน้ำจะทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดู และเป็นเครื่องชำระมลทินให้สะอาดสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นประเพณีที่ควรสืบทอด ส่งเสริม ปลูกฝัง ให้เยาวชน ประพฤติปฏิบัติ และของชื่นชมคณะกรรมการดำเนินงานทุกท่าน และผู้ที่ร่วมทุกท่านที่มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไป อยู่คู่ประเทศไทย

ธนากร โกศลเมธีศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts