ปทุมธานี-คณะกรรมการชุมชนพรพิมาน จัดกิจกรรมทำบุญหมู่บ้านและงานสงกรานต์ชุมชนพรพิมาน โดยมีผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก (ชมคลิป)

ปทุมธานี-คณะกรรมการชุมชนพรพิมาน จัดกิจกรรมทำบุญหมู่บ้านและงานสงกรานต์ชุมชนพรพิมาน โดยมีผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 11:00 น.คณะกรรมการชุมชนพรพิมาน นำโดย นายอภิชาต ตันติวิวัฒน์ ประธานชุมชน เรืออากาศตรีปราโมทย์ กัณหาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี จัดกิจกรรมทำบุญหมู่บ้านและงานสงกรานต์ชุมชนพรพิมาน ขึ้นที่ สำนักงานนิติบุคคลชุมชนพรพิมาน คลอง 5 อำเภอธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นางยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี นายวีระศักดิ์ หลีนวรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นางสาวปวินท์ทิตา หลีนวรัตน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี นายศิชล สวัสดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี เข้าร่วมงาน

สำหรับบรรยากาศภายในงาน มีการทำบุญเลี้ยงอาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากนั้นคณะกรรมการชุมชนพรพิมาน ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พร้อมมอบสิ่งของให้ผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน โดยเรืออากาศตรีปราโมทย์ กัณหาวงศ์ กล่าวว่า ชุมชนพรพิมาน ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ต่อเนื่องมาหลายปี ในแต่ละปีจะมีผู้สูงอายุจำนวนมากเข้าร่วมงาน ซึ่งในปีนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางเทศบาลตำบลธัญบุรี นำรถบรรทุกน้ำมาฉีด เพื่อเพิ่มความชุมชื้นให้กับพื้นที่จัดงาน อีกทั้งในปีนี้ นางยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี ได้นำชาวชุมชนรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุด้วย

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts