โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองชายแดนจังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 24 -28 เมษายน 2562

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองชายแดนจังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 24 -28 เมษายน 2562

 

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 11.30 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านเปือยหัวดง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองชายแดนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ด้านการท่องเที่ยวจากจังหวัดอำนาจเจริญ 42 คน และจากแขวงสะหวันนะเขต จำนวน 8 คน รวม 50 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้


ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณแนวพื้นที่ชายแดน มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นพื้นที่ที่มีความสามารถเติบโตในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว มีความเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มีความโดดเด่นทางทรัพยากร วัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที่ยว โดยสามารถส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นที่สนใจแก่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ถือเป็นจุดเด่นของเมืองชายแดน ที่จะช่วยสร้างผลประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ได้เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีระบบการขนส่งคมนาคมที่สะดวก สามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง ที่สะดวกและปลอดภัย นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวในตัวจังหวัด หรือข้ามไปเที่ยวยังประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสะดวกสบาย


จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองชายแดน กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมเดินทางแบบ Familiarization Trip FAM Trip ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2562 ณ จังหวัดอำนาจเจริญ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี มุกดาหาร และแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เพื่อร่วมแสดงข้อคิดเห็นและเปลี่ยนด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองชายแดนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ประพัทธ์พงศ์ มูลรัตน์
รายงานจาก
จังหวัดอำนาจเจริญ

Related posts