จบแล้ว รุ่น 1 “สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ” (ชมคลิป)

ข่าวแม่สะเรียง วันที่ 25 เมษายน 2562
จบแล้ว รุ่น 1 “สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ” อบต.แม่ลาหลวง มอบวุฒิบัตรให้ผู้สูงอายุจบหลักสูตรรุ่นแรก รุ่นเก๋า สุขกาย สุขใจใช้ชีวิตวัยชราอย่างมีความสุข

 

ณ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอแม่ลาน้อย ได้เดินทางเป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำตำบลแม่ลาหลวง รุ่นที่ 1 จำนวน 59 ราย ภายใต้หลักสูตร “สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ“ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 โดย นายศรแก้ว ประจักษ์เมธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ได้นำผู้สูงวัยเข้ารับวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษาโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ผู้สูงวัยที่ๆได้รับเกียรติบัตรทุกคนสวมใส่ชุดครุยเหมือนกับการรับปริญญา โดยมีการแสดง บาสะโล๊ฟ ของคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ และ การแสดง ฟ้อนไต จาก คณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุประจำตำบลแม่ลาหลวง


นายศรแก้ว ประจักษ์เมธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หรือ โรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น ดำเนินการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ ให้ได้รับความรู้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านศาสนาด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ด้านภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมร่างกาย จิตใจ ให้สามารถเผชิญชีวิตในวัยชราได้อย่างมีความสุข โดยเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นมา

ถาวร เบ็ญจรงค์ ทีมข่าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts