กองทัพเรือโดย ทัพเรือภาคที่ 1 เปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กองทัพเรือโดย ทัพเรือภาคที่ 1 เปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 


วันนี้ (25 เม.ย. 62) ที่วัดเขาบำเพ็ญบุญ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี กองทัพเรือโดย พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน


โอกาสนี้ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ ประธานในพิธีทำความเคารพพระฉายาลักษณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ พร้อมทั้งกล่าวเปิดและให้โอวาท จากนั้นประธานพร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้คุกเข่า พร้อมกล่าวปฏิญาณ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 3 ครั้ง และแยกย้ายร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

ดังนั้น กองทัพเรือโดย ทัพเรือภาคที่ 1 ได้รวมการปฏิบัติของทุกภาคส่วน ระดมสรรพกำลังทหาร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ รวมทั้งประชาชนจิตอาสา ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ให้เป็นไปตามพระราโชบายและวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณวัดเขาบำเพ็ญบุญ โดยแบ่งพื้นที่เป็น 4 โซน เพื่อร่วมกันเก็บขยะ กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาด และตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัดเขาบำเพ็ญบุญ เพื่อให้เกิดความสวยสง่างามต่อไป

 

: ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts