ทัพแล่นใบ 4 ประเทศ ร่วมชิงชัยถ้วยพระราชทาน สัตหีบ รีกัตต้า 2019 (ชมคลิป)

ทัพแล่นใบ 4 ประเทศ ร่วมชิงชัยถ้วยพระราชทาน สัตหีบ รีกัตต้า 2019

 

วันนี้ 24 เม.ย.62 ที่ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พลเรือเอก นภดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือใบรายการ สัตหีบรีกัตต้า 2019 พร้อมด้วย พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางณัฏ โล่ห์สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กิจการองค์กรทั่วไปและพิธีการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาเรือใบ เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง


สำหรับการจัดการแข่งขันแข่งขันเรือใบรายการ สัตหีบรีกัตต้า 2019 กองทัพเรือ ร่วมกับ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. จัดขึ้นเพื่อน้อมรําลึกถึงพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเรือใบประเภทโอเค ชื่อ “เวคา” ข้ามอ่าวไทย จากวังไกลกังวล หัวหิน เสด็จผ่านพื้นที่บริเวณนี้มายังอ่าวเตยงาม หน้ากองบัญชาการกรมนาวิกโยธิน เมื่อพุทธศักราช 2509

อีกทั้งเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นนักกีฬาเรือใบที่ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบประเภทโอเค ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 เมื่อพุทธศักราช 2510 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ที่ทรงสืบสานพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อีกทั้งทรงให้ความสําคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนานักกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้มีความสามารถในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ


ทั้งนี้การจัดการแข่งขันเรือใบรายการ “สัตหีบ รีกัตต้า 2019” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ถึง 28 เมษายน 2562 ณ บริเวณโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยได้รับความสนใจจากนักกีฬาเรือใบทั้งใน และต่างประเทศ เดินทางมาร่วมการแข่งขัน มีเรือใบเข้าร่วมการแข่งขัน กว่า 190 ลํา จาก 4 ประเทศ และ อีก1 เขตปกครองพิเศษ ประกอบด้วย ไทย จีน มาเลเซีย บัลแกเรีย และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง สำหรับ การแข่งขันเรือใบ รายการ สัตหีบรีกัตต้า 2019 ประกอบด้วย

การแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และการแข่งขันเรือใบทางไกล ชิงรางวัลพระราชทานหางเสือเรือพระที่นั่งเวคา ซึ่งการแข่งขันเรือใบทั้งสองรายการได้เริ่มจัดให้มีขึ้นในปีพุทธศักราช 2543 โดยสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปลี่ยนชื่อการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวไทยมาเป็นการแข่งขันเรือใบระยะทางไกล ชิงรางวัลพระราชทานหางเสือเรือพระที่นั่ง “เวคา” และได้รวมการแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยทุกประเภทไว้ในรายการนี้ด้วย


นอกจากนั้น ยังมีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทใช้ใบร่วมด้วย คือ การแข่งขัน วินด์เซิร์ฟ โดยสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย การแข่งขันไคท์บอร์ด โดยสมาคมไคท์บอร์ด และการแข่งขันเรือใบบังคับวิทยุ โดยชมรมเรือใบบังคับวิทยุไทย พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากกองทัพเรือ การกีฬาแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตเลียม จํากัด (มหาชน) หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts