อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีรดน้ำขอพรนายอำเภอแม่สะเรียง เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2562 (ชมคลิป)

ข่าวแม่สะเรียง วันที่ 24 เมษายน 2562
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีรดน้ำขอพรนายอำเภอแม่สะเรียง เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2562

 

ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และประชาชนชาวอำเภอแม่สะเรียง ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ อำเภอแม่สะเรียง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดจนเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก โดยผู้เข้าร่วมงานกลางการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองและชุดลายดอก ซึ่งทางนายอำเภอแม่สะเรียงได้กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ให้กับผู้มาเข้าร่วมงานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต


ทั้งนี้ ประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานในเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ ด้วยความเชื่อที่ว่า เป็นการขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิต โดยภาคเหนือการดำหัวจะต้องเตรียมขันสลุง (ขันเงิน) ภายในมีน้ำขมิ้นซอมป่อย (ส้มป่อย) และลอยด้วยดอกไม้สวยงาม ซึ่งประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นประเพณีที่ทรงคุณค่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ถาวร เบ็ญจรงค์ ทีมข่าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 081-9503127

Related posts