สระบุรี-เทศบาลตำบลธารเกษม​ เปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรี​ ผู้สูงอายุและประชาชน (ชมคลิป)

สระบุรี-เทศบาลตำบลธารเกษม​ เปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรี​ ผู้สูงอายุและประชาชน

 

วันที่24เมษายน2562​ เวลา09.09น.​ นาย​กฤษฏางค์ สิงห์ทอง​ นายกเทศมนตรีตำบลธารเกษมเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีผู้สูงอายุและประชาชนในตำบลธารเกษม การจัดการโครงการอบรมการศึกษาดูงานและองค์กรต้นแบบเพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุได้มีการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้และรู้จักนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้โดยต้องคำนึงถึงความพอประมาณและมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีควบคู่กันไปกับการกระทำไม่เบียดเบียนแบ่งปัน ซึ่งกันและกันมีการสนับสนุนภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น ในการสร้างสรรค์พลังในการเชิงบวกสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนนำไปสู่ความสามัคคีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ความมีการปรับเปลี่ยนต่างๆในปัจจุบันได้ โดย มีคู่มีผู้ร่วมเข้าโครงการประกอบด้วยกลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุตลอดจนประชาชนทั่วไปจำนวน 180 คน


จากนั้น​ สภากัญชาแห่งประเทศไทยได้เสวนาเรื่องทิศทางกัญชาไทย วิถีไทยวิถีโลกที่ห้องประชุมเทศบาลต.ธารเกษมได้มีการประชุมเกี่ยวกับ โครงการ ปลูกกัญชาบำบัดโดยมีการ
เสนอความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมโครงการนำการเสนอความคิด จากพี่น้องประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ อยากศึกษาเรียนรู้ในด้านการปลูกกัญชาเป็นยาบำบัด เพื่อเป็นการศึกษาวิธี การนำกัญชามาเป็นยาบำบัด ที่ถูกต้องนั้นและถูกกฏหมาย​ โดยมีนายทองด้วง​ วิบูลย์ปิ่น​ ในฐานะประธานสภากัญชาจังหวัดสระบุรีได้นำเสนอในที่ประชุม โดยมีนายสละ​ นิราภรณ์ในฐานะ ประธานสภากัญชาตำบลและเป็นประธานเกษตรกรของอำเภอพระพุทธบาท​ ร่วมชี้แจงเสนอแนะในที่ประชุม โดยให้มีการจัดคณะกรรมการสภาระดับประธานสภากัญชาจังหวัด​ และประธานสภาอำเภอและประธานสภาตำบ​ล​ ในที่ประชุมได้มีการประชุมการแต่งตั้งคัดสรรตัวแทนกว่า 9 ตำบลในอำเภอพระพุทธบาทและอำเภอข้างเคียง​ มีการประชุมจัดตั้งประธานโดยใช้สถานที่ห้องประชุมของเทศบาลตำบลธารเกษม


ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์นาย​ กฤษฎางค์ สิงห์ทอง​ นายกเทศมนตรีตำบลธารเกษม​ ก็บอกว่ากัญชาเป็นพืชที่เกษตรกรให้ความสนใจในปลูกเพื่อส่งการผลิตไปสกัดเป็นยาบำบัดรักษาโรคได้และมีราคาดี​กว่าเกษตรอื่นๆ แต่ถ้าสามารถมีการเปิดการับอนุญาติจากกระทรวงสาธารณสุข​ อนุญาตให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรในเขตอำเภอพระพุทธบาทสามารถนำปลูกและสามารถสกัดทำเป็นยารักษาโรคได้ก็คิดว่าน่าจะเป็นรายได้อีกแบบหนึ่งที่เกษตรกรจะมีรายได้สู่ครอบครัวที่ดีขึ้น แต่ต้องรอดูเรื่องทางด้านกฎหมายหรือว่า​ พรบ.ที่ผ่านจากสภาอีกครั้งตทางด้านสภากัญชาไทยจึงมีการประชุมแต่งตั้งตัวแทนประธานสภากัญชาตำบล​ ประธานสภากัญชาอำเภอ​ ประธานสภากัญชาตำบ​ล​ในครั้งนี้

/ดำรงค์ ชื่นจินดา   ผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน

Related posts