สตูล จัดงาน “ลานศิลป์ ลานตา ณ ลานข้าว” (ชมคลิป)

สตูล จัดงาน “ลานศิลป์ ลานตา ณ ลานข้าว”

 

ที่ร้านอาหารลานข้าว อ.ละงู จ.สตูล นายธรรมชาติ ตรุรักษ์ แกนนำกุล่มศิลปินท้องถิ่นจ.สตูล นายจรูญ ทศกูล เจ้าของร้านลานข้าว นายบุญธรรม รัตติยาวงศ์ ศิลปินด้านแกะสลักไม้ นายธีรวุฒิ จันทจักษุ ศิลปินวาดรูปในหลวงร.9 และศิลปินอีกหลากหลายสาขาได้ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดงาน “กิจกรรมลานศิลป์ ลานตา ณลานข้าว” ที่ร้านอาหารลานข้าว โดยกลุ่มศิลปินท้องถิ่นของจ.สตูลจากหลากหลายสาขาทั่วจังหวัด ทั้งจิตรกรรม คีตกวี ประติมากรรม งานแกะสลัก ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญอันแท้จริงต่องานศิลปะต่อสังคม

ที่สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาสังคมได้จริง มีการผลักดันงานเกี่ยวกับศิลปะจนสร้างเครือข่ายระหว่างกัน ตั้งใจที่จะสร้างก่อรูปกลุ่มศิลปะและดนตรีในจ.สตูลให้เป็นรูปธรรม เกิดทิศทางและเพิ่มโอกาสต่อศิลปินท้องถิ่น ได้แสดงผลงาน และทางกลุ่มฯ ยังมีความหวังสูงสุดคือการมีหอศิลป์เกิดขึ้นในจังหวัด เพื่อเก็บผลงานศิลปะที่มีคุณค่าและติดตามความเคลื่อนไหวของศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “ลานศิลป์ ลานตา ณ ลานข้าว” เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนงานศิลปะให้สามารถก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคต เพื่อให้สามารถทัดเทียมกับจังหวัดใกล้เคียงในด้านศิลปะทั้งที่เป็นสากลรวมถึงวัฒนธรรมพื้นที่ด้วย


กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงภาพเขียนและภาพวาดเทคนิคต่าง ๆ , งานแกะไม้ จากศิลปินปราชญ์ชาวบ้าน , งานไม้ดัด บอนไซ พร้อมสาธิตวิธีทำ , ศิลปะผ้าบาติก , การแสดงดนตรีสดจากศิลปินท้องถิ่น , การแสดงกลอน กวีพื้นบ้าน , การเปิดตัวหนังสือภาพสเกตช์ “Crabs of Satun” และวิดีโอสารคดี อัศจรรย์ปูแห่งสตูล และกิจกรรมเวิร์คช็อปงานศิลปะด้านต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจงานศิลปะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในงานดังกล่าวด้วย ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 เม.ย. 62 ณ สวนอาหารลานข้าว อำเภอละงู จังหวัดสตูล


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Related posts