อบจ.ฉะเชิงเทราเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทของกลุ่มสตรี

อบจ.ฉะเชิงเทราเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทของกลุ่มสตรี

 

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดอบรม หลักสูตรการทำหมวกผ้าด้วยมือและของชำร่วย เป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับตนเองและครอบครัว
วันนี้ (23 เม.ย.62 )ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์บริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทของกลุ่มสตรีจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการทำหมวกผ้าด้วยมือและของชำร่วยโดยมี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยกลุ่มสตรีในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 100 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2562 จำนวน 3 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรีในจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยการทำหมวกผ้าด้วยมือและของชำร่วย เป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับตนเองและครอบครัว เพื่อส่งเสริมกลุ่มสตรีให้มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์บริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า ด้วยสภาพบ้านเมืองปัจจุบันประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจราคาสินค้าปรับตัวสูง ประชาชนทั่วไปต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นการประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง

การสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราถือเป็นเรื่องสำคัญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทของกลุ่มสตรีจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการทำหมวกผ้าด้วยมือและของชำร่วยเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรีในจังหวัดฉะเชิงเทราให้อยู่ดีมีสุข

Related posts