สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ตรวจเช็คดูแลสุขภาพเสือไฟ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง สั่งการให้หัวหน้าหน่วยงานเฝ้าระวังดับไฟป่าภาคสนามทุกแห่ง นำผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการตรวจร่างกาย

 


นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เปิดเผยว่า ได้นำหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามทุกแห่ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังดับไฟป่า จำนวน 10 หน่วยได้แก่ สถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอดอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ สถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ำปาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย สวนป่าลุ่มน้ำลาง อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดน

และ โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ปาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยปฏิบัติการพื้นที่ที่ 3 เข้ารับการตรวจสุขภาพ ด้านระบบทางเดินหายใจ และสุขภาพทั่วไป อาทิ เอ๊กซเรย์ปอด วัดอัตราการหายใจ วัดค่าอ๊อกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิต และซักประวัติโรคเดิม โดยได้มีการประสานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลใกล้เคียง ทำการตรวจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกนาย

ซึ่งผลการตรวจสุขภาพ ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดับไฟป่าทั้งหมด จำนวน 210 นาย พบว่ามีความปกติ จำนวน 177 ราย มีความผิดปกติ จำนวน 33 ราย โดยอาการที่พบ คือ ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน จำนวน 28 ราย ป่วยระบบทางเดินหายใจ จำนวน 1 ราย ป่วยโรคตาอักเสบ จำนวน 2 ราย ป่วยโรคกล้ามเนื้ออักเสบ จำนวน 1 ราย และคาดว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว จำนวน 1 ราย


ทั้งนี้ทางด้านแพทย์ และเจ้าหน้าที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สาธารณสุขตำบล ยังได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานดับไฟป่า ให้ดื่มน้ำบ่อยๆ เนื่องจากอากาศร้อน และให้สวมใส่หน้ากากขณะออกปฏิบัติงาน อีกทั้งหากมีอาการไม่สบาย มึน หรือหน้ามืด หัวใจเต้นแรงผิดปกติ หรือความดันโลหิตสูง ให้หยุดการปฏิบัติงานทัน เพื่อเข้ารับการรักษาโดยด่วน

ถาวร เบ็ญจรงค์ ทีมข่าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts