ผบ.นย.มอบจักรยานให้นักเรียนขับขี่ไปโรงเรียน เพื่อลดภาระของผู้ปกครอง ในการรับ – ส่งนักเรียน และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ออกกำลังกายอีกทางหนึ่ง มอบจักรยาน สานฝัน สู่อนาคตที่สดใส

 

ผบ.นย.มอบจักรยานให้นักเรียนขับขี่ไปโรงเรียน เพื่อลดภาระของผู้ปกครอง ในการรับ – ส่งนักเรียน และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ออกกำลังกายอีกทางหนึ่ง มอบจักรยาน สานฝัน สู่อนาคตที่สดใส

 

 


ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ผบ.นย.)เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.ตากใบ ยี่งอ และบาจาะ หลังจากนั้น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ผบ.นย.)ได้เข้าประชุมลับกับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ค่ายจุฬาภรณ์ และ ผบ.หน่วยใน 3 อำเภอ เพื่อติดตามสถานการณ์รวมทั้งความเคลื่อนไหวของแกนนำและสมาชิกแนวร่วมที่เคลื่อนไหวในพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ ซึ่งพบว่ายังมีแกนนำคนสำคัญที่มีหมายจับ ป.วิอาญา เคลื่อนไหวเพื่อเตรียมก่อเหตุ ได้แก่ อ.เมือง นายการูสะบัน เจะดอเลาะ อ.บาเจาะ คือ นายมะรอมือลี กาแจกาซอ อ.ยี่งอ คือ นายอานิยะ นีลา มะหอ และเซ็ง และ อ.ตากใบ คือ นายมะดารี วงหลง


พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ผบ.นย.)ได้เป็นประธานมอบจักรยานให้เด็กนักเรียนทั้งหมด 55 คัน ตามโครงการ มอบจักรยาน สานฝัน สู่อนาคตที่สดใส เพื่อลดภาระของผู้ปกครอง ในการรับ – ส่ง นักเรียน และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ออกกำลังกายอีกทางหนึ่ง จากนักเรียน 25คน จาก 6 ตำบล ของอำเภอบาเจาะ 15 คน จาก 6 ตำบล ของอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และ 15คน จากอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นนักเรียนที่ด้อยโอกาส เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน เพื่อนำไปใช้ปั่นเดินทางไปโรงเรียนเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ส่วนใหญ่จะต้องไปกรีดยางพาราในช่วงเช้าและจะต้องปลีกเวลาเพื่อเดินทางไปรับ-ส่งลูกหลานที่โรงเรียนทุกวัน ที่สำคัญเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ ที่ต้องการต่อยอดไปสู่ความสันติสุขแบบยั่งยืนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts