ศึกษาธิการภาค 7 พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการโรงเรียนห้องเรียนพิเศษรร.ปอเนาะ เผยเด็กชายแดนใต้ สอบ onet.ได้เพิ่มขึ้น

ศึกษาธิการภาค 7 พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการโรงเรียนห้องเรียนพิเศษรร.ปอเนาะ เผยเด็กชายแดนใต้ สอบ onet.ได้เพิ่มขึ้น

 


นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค 7 พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการโรงเรียนห้องเรียนพิเศษ โปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หรือ Science Mathematics Program หรือ SMP ที่โรงเรียนมูลนิธิศึกษาอาซิซสถาน นาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา ร่วมกับ สำนักงานศึกษาภาคเอกชน 5 จังหวัด พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์

ภายใต้ชื่อ โครงการโรงเรียนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมวิทยาศาสตร์ ที่เน้นอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนานำไปใช้เป็นกรอบ และทิศทางในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์โดยตรง ให้มีคุณภาพด้ายความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เป็นการยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค 7 ได้เยี่ยมชมความคืบหน้าและผลสำเร็จของโครงการฯ ซึ่งโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ที่ได้เปิดห้องเรียนพิเศษโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นอิสลามศึกษา รวมถึงการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง ด้วยโปรแกรมSMP ซึ่งผลงานล่าสุดของนักเรียน สามารถสอบผ่านค่าย 1 ค่าย 2 และเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่16 ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายนนี้และเปิดเผยว่าปีนี้มี นร. สามารถสอบเอนได้คะแนนเต็มเพิ่มมากขึ้น เป็นการพัฒนาอย่างดี สำหรับรร.เอกชน และรรทั่วไปทั้งหมด ภาพรวมดีขึ้นมากโดยเฉพาะรร.นี้มีสอบonetได้100เต็ม และมีเตรียมตัวแข่งขันโอลิมปิคอีก

นายกามาล วาฮับ ผอ.รร.อาซิสถาน กล่าวว่า เราพัฒนาหลักสูตรพิเศษ smp ให้กับนักเรียนอิสลามศึกษามาปรับกับ รายวิชาวิทย์-คณิต ให้สอดคล้องกัน ซึ่งปีนี้ก้าวอัพเดทเป็นsmart.smp.เป็นการนำระบบ it.ที่กระทรวงได้ส่งเสริมเข้ามาคือ Google.education เพื่อให้เด็กๆรุ่นต่อไปต้องใช้โดยตรง ระบบ.Network ครูอจ.สอนให้ใช้ด้าน It.ต่างๆไม่จำกัด และผลสัมฤทธิ์ที่ได้นั้น รุ่นแรกปีที่ผ่านมานี้น่าพอใจมาก ถือเป็นก้าวกระโดด เรามีนศ.ที่เอนท์ติด คณะแพทย์ศาสตร์ เภสัช วิศวกรรมต่างประเทศ เข้ามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ได้ถือว่าสำเร็จมาก มากครับ

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts