จันทบุรี/การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในอาคาร สปข.7 จันทบุรี

จันทบุรี/การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในอาคาร สปข.7 จันทบุรี

พร้อมเปลี่ยนหลอด LED เบอร์ 5 ในอาคารคาดประหยัดพลังงานได้กว่า 36,845 หน่วยต่อปี หรือปีละ 160,000 บาท และลดคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ถึง 18.9 ตันต่อปี

 

วันนี้ ( 19 เม.ย.62 ) ที่ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จังหวัดจันทบุรี นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี พร้อมด้วย นายกิตติ เพ็ชรสันทัด ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบริหารสินทรัพย์ ระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันแถลงข่าว โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในพร้อมทั้งมอบอุปกรณ์แสงสว่าง LED เบอร์ 5 ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี โดยมีผู้บริหารในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 และ กฟผ. ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา กฟผ. ในฐานะองค์กรผู้ผลิตและจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ได้ดำเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าพร้อมรณรงค์ส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการประหยัดไฟฟ้าอย่างยั่งยืนและลดภาวะโลกร้อน ผ่านโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่อง

อาทิ โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 , โครงการที่ปรึกษาพลังงาน , โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม , โครงการรณรงค์อุปกรณ์แสงสว่าง LED , โครงการบ้านและอาคารเบอร์ 5 เป็นต้น // ในส่วนของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออก ทาง กฟผ. ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ ที่จะเกิดขึ้น จากการร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้สนับสนุนและดำเนินการติดตั้งหลอด LED เบอร์ 5 ชนิด Tube และชนิด Bulb รวมทั้งสิ้น 752 หลอด / ทั้งนี้ จากการดำเนินงานดังกล่าว สามารถประหยัดพลังงานได้ไม่ต่ำกว่า 60 % เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานเดิม คาดว่าจะประหยัดพลังงานไฟฟ้า ได้ประมาณ 36,845 หน่วยต่อปี หรือ ปีละประมาณ160,000 บาท และลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 18.9 ตันต่อปี


ด้านผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ได้กล่าวขอบคุณ กฟผ. ที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในครั้งนี้ ทางสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ตระหนักถึงความสำคัญ และให้การสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศตลอดมา โดยการเผยแพร่ความรู้ไปสู่ประชาชน ผ่านสื่อในสังกัดด้านวิทยุโทรทัศน์และสื่อโซเชียล และส่งเสริมให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สำหรับอุปกรณ์แสงสว่าง LED เบอร์ 5 ที่ได้รับการสนับสนุนจาก กฟผ. ทางสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คาดว่าจะส่งผลให้สามารถลดค่าไฟฟ้าได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นับเป็นต้นแบบที่ดีในการรณรงค์ให้หน่วยงานในพื้นที่ภาคตะวันออกตระหนักและมีการดำเนินงานเรื่องการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts