มหาวิทยาลัยรามคำแหงเตรียมจัดสัมมนาวิชาการ ครั้งยิ่งใหญ่ หัวข้อ องค์ความรู้เรื่องกัญชา เชิญ 2 ผู้เชี่ยวชาญ ชื่อดัง จาก สหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากรให้ความรู่หลายแง่มุม (ชมคลิป)

  มหาวิทยาลัยรามคำแหงเตรียมจัดสัมมนาวิชาการ ครั้งยิ่งใหญ่ หัวข้อ องค์ความรู้เรื่องกัญชา เชิญ 2 ผู้เชี่ยวชาญ ชื่อดัง จาก สหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากรให้ความรู่หลายแง่มุม

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง ฉายาแม่มดกัญชา ผู้ได้รับรางวัลแพทย์ทางเลือกและแพทย์สมุนไพรจากประเทศสหรัฐอเมริกามหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวถึงการเตรียมจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง องค์ความรู้ด้านกัญชากับการรักษาโรค ในวันที่ 30 เม.ย . นี่

โดย ผศ วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม. ราม บอกว่า กัญชาเป็นพืชที่มีคุณอนันต์และโทษมหันต์ และเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างมาก ด้วยเหตุที่กัญชามีประวัติการใช้เป็นยารักษาโรคมาช้านาน หลักฐานในตำราการแพทย์จีน และในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามอันเป็นตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 และยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกความทรงจำของโลก และปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยพบว่าสามารถนำกัญชามาใช้เป็นยาบรรเทาอาการปวดและช่วยเจริญอาหารหลังการรักษาโรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัด รวมทั้งการตื่นตัวในการวิจัยเพื่อนำกัญชามารักษาโรคร้ายแรงหลายโรคในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม กัญชา ยังคงเป็นยาเสพติดประเภท 5 แม้ว่าปัจจุบันจะมีการแก้กฎหมายเพื่ออนุญาตให้ใช้ทางการแพทย์ได้ก็ตาม มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาที่ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการบริการทางการศึกษาเพื่อให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเสมอภาค ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ กัญชา อย่างรอบด้าน จึงจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง องค์ความรู้ด้านกัญชากับการรักษาโรค ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.30น. ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

โดยมี Dr.Uma Dhanabalan (MD) ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง และฝ่ายวิชาการด้านการปลูกกัญชาในระบบปิดแบบเกษตรอินทรีย์และวัสดุนาโน จากบริษัท Goture Nature Science Lab.USA เป็นวิทยากร สัมมนา เนื้อหาทเริ่มตั้งแต่ประวัติของกัญชาในประเทศสหรัฐอเมริกา สารประกอบทางเคมีและพยาธิวิทยาของกัญชา การนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์รวมทั้งการเป็นยาเสพติด กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากกัญชา กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาสากล การปลูกในระบบปิดแบบเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จากกัญชาและสภาวะตลาดโลกในปี 2019

การสัมมนาครั้งนี้เป็นการสัมนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบ้านเราให้ผู้สนใจทุกสาขาวิชาชีพ สมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ ค่าสมัครคนละ 2,000 บาท รับเพียง 2500 คน เท่านั้น ตลอดการอบรมจะได้รับการแปลเป็นภาษาไทย และหลังจบการสัมมนาแล้ว ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ใบประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สนใจสมัครผ่านคิวอาร์โค้ด วันที่ 19-25 เมษายน 2562 สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เบญจมาศ อักษรนิตย์ รายงาน

Related posts