เรือนจำกลางฉะเชิงเทราจัดอบรมพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ”

เรือนจำกลางฉะเชิงเทราจัดอบรมพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ”

เพื่อให้ผู้ต้องขัง ฝึกปฏิบัติสมาธิ ให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาจิตใจ และ ปรับทัศนคติแนวคิดมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง สามารถ กลับไปเป็นพลเมืองดีของสังคมภายหลังพ้นโทษ

 


วันนี้ (18 เม.ย.62) ที่ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา นายฐากูร ชวนะพงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง“หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” รุ่นที่ 1 /2562 โดยมีพระครูปลัดธนากร รก.ขิตะสีโล และคณะวิทยากรสถาบันพลังจิตตานุภาพมาอบรมให้ความรู้ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ ( หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธะโร ) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร เพื่อปรับทัศนคติแนวคิดมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง


นายสมศักดิ์ เกียติดานุสรณ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา กล่าวว่าเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ และนำคณาจารย์จากมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ จัดอบรมพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง”หลักสูตรสัคคสาสมาธิ”เพื่อปรับทัศนคติ จิตใจ พฤติกรรม ให้มีความอ่อนโยน รู้จักเมตตา มีความอดทน อดกลั้น ควบคุมอารมณ์ไม่ก่อเกิดโทษ ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม เป็นการให้วัคซีนทางใจ ให้สมกับความหมายของคำว่า สัคคสาสมาธิ หมายถึง สมาธิที่เป็นหนทางสู่สวรรค์ โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ วันที่ 18 เมษายน – 21พฤษภาคม 2562 เป็นจำนวน 100 ชั่วโมง มีผู้ต้องขังชายเข้ารับการอบรมจำนวน 342 คน


ด้านนายฐากูร ชวนะพงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การฝึกปฏิบัติสมาธิ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาจิตใจให้ดีขึ้น ถือเป็นการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้สามารถอยู๋ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างมีความสุขภายหลังพ้นโทษ อันเป็นแนวทางที่สำคัญในการคืนคนดี มีคุณค่าสู่สังคมภายนอกอย่างแท้จริงและสนองนโยบายของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

*******************

Related posts