#สุรินทร์# รพ. ค่ายวีรวัฒน์โยธิน มทบ. 25 แถลงข่าว การจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เข้าค่าย Walk Run Bike for Life 2019 เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ (ชมคลิป)

#สุรินทร์# รพ. ค่ายวีรวัฒน์โยธิน มทบ. 25 แถลงข่าว การจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เข้าค่าย Walk Run Bike for Life 2019 เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์

 

วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน มณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์ กำหนดจัดงานเดินวิ่งปั่นเข้าค่าย Walk Run Big for life 2019 ในวันที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 05.30 น. ณ สถานที่ปล่อยตัว สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธินมณฑลทหารบกที่ 25 อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นกิจกรรมเพื่อการกุศลไม่มีการแข่งขัน แต่จัดให้มีรางวัลพิเศษดังนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีอายุน้อยที่สุด ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีอายุมากที่สุด ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีน้ำหนักมากที่สุด ผู้ร่วมกิจกรรมที่เดินทางมาไกลที่สุด ผู้ร่วมเดินทางที่มีสมาชิกในทีมมากที่สุด และรางวัลแฟนซีขวัญใจกรรมการ ซึ่งได้ใช้แนวทาง Start-Fair-Fun เพื่อใช้ในการวางแผนดำเนินงาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนชาวสุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียงเห็นความสัมพันธ์ของสุขภาพให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเดินวิ่งปั่น และนอกจากได้ออกกำลังกายแล้วทุกคนที่มาร่วมงาน ยังได้ร่วมทำบุญเพื่อการกุศลช่วยเหลือผู้ป่วย สนับสนุนทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับรถพยาบาลและผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินตั้งอยู่บนถนนสุรินทร์ปราสาทซึ่งเป็นถนนสายหลักของการคมนาคม จึงพบอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลต่างๆที่มีการจราจรหนาแน่นคับคั่ง มีโอกาสเกิดวันอาทิตย์หมู่สูง รถพยาบาลและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์จึงมีความสำคัญอย่างมาก การจัดกิจกรรม เดินวิ่งปั่นเข้าค่ายครั้งนี้ ท่านได้บุญ ได้ชมธรรมชาติ ได้ออกกำลังกาย ท่านยังได้ชมบรรยากาศภายในค่ายวีรวัฒน์โยธิน มณฑลทหารบกที่ 25

ซึ่งไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาในห้วงเวลาปกติ ครั้งนี้จึงเป็นการดีที่ได้มีโอกาสเปิดพื้นที่ค่ายวีรวัฒน์โยธินมาจัดงานการกุศลเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม การแถลงข่าวครั้งนี้ มีผู้ร่วมแถลงข่าว 1.พันเอก สงคราม โชคชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน ประธานผู้จัดงาน 2.คุณธมนวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ 3.คุณชาญชัย เหลืองมณีโรจน์ ประธานชมรมวิ่งจังหวัดสุรินทร์ 4.คุณชาญศักดิ์ พรหมบุตร ประธานชมรมจักรยานจังหวัดสุรินทร์ 5.คุณชัยธัช หวังสม เลขาฯสมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ 6.พันตรีหญิง รัตนาวดี กองดิน เลขาฯผู้จัดงาน มีนายวิมล เร่งศึก ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการแถลงข่าว ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน 3000 คน แต่ผู้จัดกิจกรรมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสมัครที่หน้างานได้อีก โดยแบ่งดังนี้ ประชาชนทั่วไป รับอีก 200 คน และนักเรียน นักศึกษา อีก 200 คน

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า นสพ.ข่าว 4 เหล่าทัพ จ.สุรินทร์

Related posts