ชุดจัดระเบียบสังคม “พยัคฆ์เทวี” ลงพื้นที่ อ.แม่ทา และ อ.ป่าซาง คุมเข้มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งท้ายสงกรานต์ลำพูน

ชุดจัดระเบียบสังคม “พยัคฆ์เทวี” ลงพื้นที่ อ.แม่ทา และ อ.ป่าซาง คุมเข้มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งท้ายสงกรานต์ลำพูน

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 เม.ย.62. เวลา 10:00-12:00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ลำพูน , นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดลำพูน , นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม จ.ลำพูน ชุดที่ 1 และชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง จ.ลำพูน(พยัคฆ์เทวี) สนธิกำลังร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.แม่ทา , สนง.สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ,จนท.ทหาร ชุด ชป.รส. อ.แม่ทา พร้อมสมาชิก อส. กองร้อยบังคับการและบริการ และกองร้อย อส.อ.แม่ทา ที่ 5

ออกตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อยและเฝ้าระวังควบคุมการจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ อ.แม่ทา ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน โดยได้ตรวจแนะนำ/กำชับให้ร้านขายสุรา(ทั้งขายปลีกและขายส่ง) ได้ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ในเรื่อง ให้ขายสุราในเวลาที่กฎหมายกำหนด , ให้ขายสุราในสถานที่ที่ได้รับอนุญาต , ห้ามขายให้แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และห้ามขายให้แก่บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ ผลการตรวจ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด ทั้งนี้ พบว่าในพื้นที่ร้านค้าส่วนใหญ่ ปิดร้านช่วงเทศกาลสงกรานต์

ต่อมาเวลา 13:00-17:00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ลำพูน , นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดลำพูน , นายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซาง ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม จ.ลำพูน ชุดที่ 1 และชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง จ.ลำพูน (พยัคฆ์เทวี) สนธิกำลังร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.ป่าซาง , สนง.สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน , จนท.ทหาร ชุด ชป.รส. อ.ป่าซาง และ จนท.สห. มทบ.33 พร้อมสมาชิก อส. กองร้อยบังคับการและบริการ และกองร้อย อส.อ.ป่าซาง ที่ 2 ออกตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อยและเฝ้าระวังควบคุมการจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ อ.ป่าซาง

ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน โดยได้ตรวจแนะนำ/กำชับ และบังคับใช้กฎหมาย ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ในเรื่อง ให้ขายสุราในเวลาที่กฎหมายกำหนด , ให้ขายสุราในสถานที่ที่ได้รับอนุญาต , ห้ามขายให้แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และห้ามขายให้แก่บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ บริเวณตลอดสองฝั่งถนนที่จัดงานสงกรานต์ป่าซาง ปี 2562 ผลการตรวจพบการกระทำผิด 1 ราย โดยแจ้งข้อกล่าวหาขายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต” ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 โดยทางสรรพสามิตพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง -ป่าซาง และได้ทำการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 3,000 บ.

_________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

Related posts