ลพบุรี- วัดสระเตยใหญ่และวัดสระเตยน้อยร่วมทำบุญแห่หลวงพ่อพระครูสันทา (ชมคลิป)

ลพบุรี- วัดสระเตยใหญ่และวัดสระเตยน้อยร่วมทำบุญแห่หลวงพ่อพระครูสันทา

 

 

พระครูนิวัฐธรรมคุณ​และหลวงพ่อเกตุคตสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุพร้อมทั้งประกวดสาวงามแม่ม่ายและประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยรางวัล
ร่วมสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมอันดีงามที่มีแต่โบราณ ประเพณีวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยให้คงอยู่สืบไป
หมู่บ้านสระเตยเดิมอพยพมาจากเวียงจันทร์ ประเทศลาว มาตั้งอยู่ที่บ้านถนนใหญ่และบ้านโคกกระเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรีอยู่มาที่ทำกันคับแคบลงจึงได้อพยพมาเรื่อยๆ

จนมาพบพื้นที่ราบลุ่มมีสระหนองน้ำและต้นเตยขนาดใหญ่อยู่ริมหนองน้ำจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านสระเตยนี้ประกอบกับมีชาวบ้านอาศัยอยู่ ที่หมู่ที่3และหมู่ที่4ของตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จ.ลพบุรีจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งมีหลวงพ่อพระครูสันทา สัญธิญปัญโญ เกจิอาจารย์ชื่อดังที่ชาวบ้านทั้งใกล้ไกลเคารพศรัทราต่างมาขอพรตลอดมิได้ขาด

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ชาวบ้านสระเตยใหญ่และชาวบ้านสระเตยน้อยต่างร่วมใจแห่หลวงพ่อพระครูสันทา/พระครูนิวัฐธรรมคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดสระเตยใหญ่​ อดีตเจ้าคณะตำบลหนองทรายขาว​ และหลวงพ่อเกตุคต​ วัดสระเตยน้อย มายังรอบๆหมู่บ้านทั้งหมู่3-4ได้ปิดทองและสรงน้ำพระกัน ในวันที่14-15 เมษายน 2562วันสงกรานต์ถือว่าเป็นประเพณีของไทยเป็นวันที่ลูกหลานจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และบรรพบุรุษ ลูกหลานต่างออกไปทำงานต่างภูมิลำเนาจะได้ถือโอกาสกลับมาเยี่ยมพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่อีกด้วย

ปริญญา ดวงสุวรรณ์ /ข่าว
ชาวนา​ ปลายฟ้า​ /ภาพ

Related posts