“ ทรภ.1 ห่วงใย ใส่ใจประชาชน จัดตั้งศูนย์บริการฯ เทศกาลหยุดยาวสงกรานต์ คาดหวัง ขับขี่อย่างปลอดภัย มีน้ำใจ ลดอุบัติเหตุ “

“ ทรภ.1 ห่วงใย ใส่ใจประชาชน จัดตั้งศูนย์บริการฯ เทศกาลหยุดยาวสงกรานต์ คาดหวัง ขับขี่อย่างปลอดภัย มีน้ำใจ ลดอุบัติเหตุ “

 


พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 ได้สั่งการให้ กองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะหน่วยรับผิดชอบ ทำการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่สัตหีบจำนวน 2 แห่ง โดยร่วมกับอำเภอสัตหีบ เทศบาลเมืองสัตหีบ และหน่วยงานภาครัฐเอกชนในพื้นที่ บริเวณหน้าบ้านสหไชย(ตรงข้ามตลาด 700ไร่ ) และร่วมกับเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์จัดตั้งจุดบริการประชาชนหน้าเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ (แยกเจ) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนขับขี่อย่างปลอดภัย “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” และเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562


ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และ กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่มีนโยบายให้หน่วยทหารทีมีพื้นที่อยู่ติดกับถนนเส้นทางหลัก ทำการจัดตั้งจุดบริการประชาชน หวังช่วยอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในการขับขี่รถอย่างปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ และคอยให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือกรณีต่างๆ รวมทั้งแวะพักพิง พักผ่อน ดื่มน้ำ ตรวจตรารถยนต์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ก่อนเดินทางโดยสวัสดิภาพต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามคำกล่าวที่ว่า “ ทหารเรือ ต้องมีชะตาชีวิต ร่วมกับ ประชาชน… ที่ใดมีภัย ที่นั่นต้องมีทหารของกองทัพเรือ…และเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ “

นิราช ทืพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 099535646,0863684323

Related posts