ชาวพระประแดงกว่า 3,000คน ร่วมประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง หนึ่งเดียวในโลกที่ สมุทรปราการ ! (ชมคลิป)

ชาวพระประแดงกว่า 3,000คน ร่วมประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง หนึ่งเดียวในโลกที่ สมุทรปราการ !

 

 

วันที่ 14 เมษายน 2562 นายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์ นายอำเภอพระประแดง เป็นประธานเปิดงานโครงการสงกรานต์บางน้ำผึ้ง” วิถีไทย วิธีพุทธ” ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานฉะเชิงเทรา นายสำเนาว์ รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ คณะผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตัวแทนส่วนราชการ และพี่น้องประชาชน ร่วมเปิดงาน โครงการ” สงกรานต์บางน้ำผึ้ง” วิถีไทย วิธีพุทธ ประจำปี 2562 ณ. บริเวณ สนามภายในวัดบางน้ำผึ้งนอก ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ

จากนั้นนายสำเนาว์ รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้งได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้งรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนร่วม ให้การสนับสนุนซึ่งงานประเพณีสงกรานต์ของตำบลบางน้ำผึ้ง ได้จัดกันมาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีสำหรับในปี 2562 นี้ ได้จัดงานภายใต้ชื่อ “สงกรานต์บางน้ำผึ้ง” (วิถีไทย วิถีพุทธ) ได้จัดให้มีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ การตักบาตรน้ำผึ้ง การประกวดธิดาช้างน้ำผึ้ง และขบวนแห่สงกรานต์บางน้ำผึ้ง

เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่นส่งเสริมความสามัคคี การมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดความรักความผูกพัน ความสมัครสมานสามัคคี ของคนในชุมชนตำบลบางน้ำผึ้งดำรงรักษาสืบทอดประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป และเพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของตลาดบางน้ำผึ้ง ให้เป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างชาติ จากนั้นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้งได้เชิญนาย วิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์ นายอำเภอพระประแดง กล่าวเปิดงานโครงการสงกรานต์บางน้ำผึ้ง ด้านนายอำเภอพระประแดงกล่าวว่า งานประเพณีสงกรานต์ตำบลบางน้ำผึ้งประจำปี 2562 นี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้งนำ

โดยนายสำเนาว์ รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานฉะเชิงเทรา นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ และผู้ที่มีส่วนร่วมให้การสนับสนุน ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีสงกรานต์ของชาวพระประแดงได้ร่วมกันจัดงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับในปีนี้ภายใต้ชื่อสงกรานต์บางน้ำผึ้ง วิถีไทย วิถีพุทธ ได้มีกิจกรรมที่สำคัญหลายอย่าง อาทิเช่นขบวนแห่สงกรานต์บางน้ำผึ้ง การจัดที่รถน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ การประกวดธิดาช้างน้ำผึ้ง ซึ่งนับว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ของพี่น้องชาวพระประแดง ที่ควรส่งเสริมและรักษาไว้ เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันความสามัคคีของคนในชุมชนตำบลบางน้ำผึ้ง สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

จากนั้นนายอำเภอพระประแดงพร้อมด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานฉะเชิงเทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกันเปิดงานสงกรานต์บางน้ำผึ้งวิถีไทย วิถีพุทธอย่างเป็นทางการ และได้ร่วมกันตักบาตรน้ำผึ้งซึ่งภายในงานได้มี พี่น้องประชาชนชาวพระประแดง กว่า 3,000 คนได้ออกมาร่วมกันตักบาตรน้ำผึ้งเพื่อถวายแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวนกว่า 200 รูป โดยชาวบ้านได้นำน้ำผึ้งมาบรรจุใส่ขวด และนำมาใส่ในบาตรพระ พร้อมด้วยยาเวชภัณฑ์เพื่อถวายให้แด่พระสงฆ์ได้นำไปฉันท์เป็นยารักษาโรคยามที่เจ็บป่วย ซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวของประเทศไทย และเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ที่ชาวบ้านได้นำน้ำผึ้งบรรจุใส่ขวดแล้วนำมาใส่บาตรถวายแด่พระสงฆ์และสามเณร ซึ่งทาง อบต.


บางน้ำผึ้ง และชาวบ้านอำเภอพระประแดงได้ร่วมกันจัดขึ้นทุกปี และในปีนี้มีชาวบ้านจำนวนมากเข้าร่วมการจัดประเพณีครั้งนี้เป็นจำนวนมาก กว่า 3,000คน ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน นอกจากการตักบาตรน้ำผึ้งแล้ว ยังมีการเล่นสาดน้ำสงกรานต์และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุอีกด้วย ซึ่งในปีนี้ได้มีการนำธิดาช้างที่ชนะ การประกวดธิดาช้างน้ำผึ้งมาร่วมแห่ในขบวนอีกด้วย โดยขบวนแห่จะเริ่มแห่จาก วัดบางน้ำผึ้งนอกแล้วจะเดินมาตามถนนบางน้ำผึ้ง หมู่2 แล้วไปสิ้นสุดที่วัดบางน้ำผึ้งในซึ่งมีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

 

อัฑฒ์ สุทธารักษ์ บก.บริหาร หนังสือพิมพ์ 4 เหล่าทัพ รายงาน

Related posts