ตราด/วัดเกษมสีมาราม (วัดหาดเล็ก) จัดพิธีสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจําปี 2562 พร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

ตราด/วัดเกษมสีมาราม (วัดหาดเล็ก) จัดพิธีสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจําปี 2562 พร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

 

ที่บริเวณสถานที่วัดเกษมสีมาราม(วัดหาดเล็ก) เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 13 เมษายน 2562 นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจําปี 2562 พร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดเกษมสีมาราม(วัดหาดเล็ก) โดยมี นายวิชัย กิมสร้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธีสืบสานประเพณีสงกรานต์ พร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด น.ต.สุรัตน์ ทรงทิพย์ รอง ผบ.ฉก.นย.182 บ้านหาดเล็ก พ.ต.อ.รักชาติ ผกก.ตม.จว.ตราด พ.ต.ต.ชวนชัย จันทร์เติม สว.ตม.จว.ตราด และหัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่น ผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตําบลหาดเล็ก ตํารวจ ทหาร ด่านศุลกากร เข้าร่วมในพิธีเปิด สืบสานประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีไทยที่ยึดถือปฎิบัติมาแต่โบราณ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 13-14 และ 15 ในเดือนเมษายนของทุกปี โดยเฉพาะวันที่ 13 นับได้ว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย พุทธศาสนิกชนจะทําบุญตักบาตรเพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลแก่ตนและครอบครัว รวมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว

ร่วมรดนํ้าดําหัวผู้ใหญ่ เพื่อแสดงออกถึงความเคารพนับถือ ร่วมก่อเจดีย์ทรายเพื่อแสดงถึงความความรักความสามัคคีกิจกรรมทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่ปลูกฝังความดีงามให้กับสังคมไทย โดยวัดหาดเล็ก ก็ได้ดําเนินการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์เป็นประจําทุกปี ตั้งแต่ปี 2547 และในปีนี้ได้กําหนดจัดงานวันที่ 11-17 เมษายน 2562 โดยมีกิจกรรมต่างๆเช่น การแสดงสินค้าต่างๆมากกว่า 70-80 ร้าน การทําบุญตักบาตร การสรงนํ้าพระพุทธรูป การปิดทององค์พระ และการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการกุศลรวบรวมรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายการสร้างซุ้มประตูวัดหาดเล็ก และเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของสังคมไทยให้คงอยู่ต่อไป เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและกัมพูชาอีกด้วย

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts