ปทุมธานี-ประชาชนสรงน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์เริ่มต้นปีใหม่ไทย

ปทุมธานี-ประชาชนสรงน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์เริ่มต้นปีใหม่ไทย

 


เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 16:00 น. ที่วัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ประชาชนพาครอบครัวมาทำบุญในวันปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์ พร้อมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ทางวัดเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้ร่วมเต้นรำบริเวณหน้าองค์หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ พรหมรังสี ปางเทศนาธรรม สูง 28 เมตร ในวันนี้เพียงวันเดียวอีกด้วย

 


บรรยากาศที่ลานเบื้องหน้าองค์หลวงพ่อโตมีประชาชนต่างแต่งกายด้วยเสื้อลายดอก ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรจำลอง และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือจำนวน 200 คน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามอีกประเพณีหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยถือปฏิบัติมาเป็นเวลาที่ยาวนาน ซึ่งการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ หรือญาติผู้ใหญ่ บุคคลผู้ที่ตนให้ความเคารพนับถือ การรดน้ำดำหัวนั้นจะเป็นการขอโทษขออภัยซึ่งกันและกันที่เคยล่วงเกินกันในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการล่วงเกินทางกาย ล่วงเกินทางวาจา

หรือว่าการล่วงเกินทางใจ ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ต่อหน้าหรือว่าลับหลังก็ตาม และเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่ประชาชนในชุมชนได้ร่วมแสดงออกความกตัญญูผู้สูงอายุ และเพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุ กับบุคคลในครอบครัว ยกย่อง สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อสังคมเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งความรู้ความชำนาญ และเป็นผู้ธำรงไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นสายใยสำคัญของครอบครัวเป็นพลังของชุมชนอีกด้วย นอกจากนี้ทางวัดโบสถ์ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนฟังเสียงดนตรีเต้นรำเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานครึกครื้น

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน

Related posts