นครนายก เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

จังหวัดนครนายก เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้เดินทางด้วยความปลอดภัย

 


ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้เดินทางด้วยความปลอดภัย

โดยจังหวัดนครนายก ได้ตั้งจุดบริการประชาชน จากหน่วยงานต่างๆ และสถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษา จำนวน 10 จุด จัดตั้งจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งขังหวัดนครนายก และสถานีตำรวจภูธรบ้านนา โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อาสาสมัครจากมูลนิธิต่างๆ ศูนย์อปพร.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้ความร่วมมือในการรณรงค์และให้บริการประชาชนในช่วง 7 วันในเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่จังหวัดนครนายก ได้รับความสะดวกสบายและมีความปลอดภัย 100 เปอร์เซนต์

สมบัติ เนินใหม่ นครนายก

Related posts