เชียงใหม่// เปิดศูนย์“อาชีวะอาสา”วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง หวังช่วยลดอุบัติเหตุ เทศกาลสงกรานต์

เชียงใหม่// เปิดศูนย์“อาชีวะอาสา”วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง หวังช่วยลดอุบัติเหตุ เทศกาลสงกรานต์

 

วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก ดำเนินกิจกรรมโครงการ “อาชีวะอาสา”การจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา เพื่อบริการประชาชน จำนวน 255 ศูนย์ โดย วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 เพื่อบริการประชาชน ที่เดินทางมาท่องเที่ยว โดยมี ทีมครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ จุดบริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ อ. แม่ออน จ. เชียงใหม่

ซึ่งทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้มีการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยภายใต้คำขวัญ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เพื่อค้นหาจุดที่ตั้งศูนย์อาชีวะอาสาผ่านแอพพลิเคชั่น “อาชีวะอาสา”

โดยแอพพลิเคชันจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์อาชีวะอาสาบนแผนที่ เพื่อนำทางไปยังศูนย์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถเลือกใช้บริการศูนย์อาชีวะอาสาที่อยู่ใกล้โดยสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นอาชีวะอาสาได้ทั้งในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ใน Play Store และระบบปฏิบัติการไอโอเอส ใน App Store ซึ่งโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ต้องเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต และติดตั้งแอพพลิเคชันแผนที่ Google Maps และต้องเปิดใช้งานตำแหน่ง GPS บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

สำหรับจุดบริการ เริ่มบริการตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 00.30 น. จุดสังเกตในการเข้าใช้บริการศูนย์ฯ เป็นเต็นท์สีม่วง 2 หลัง มีป้ายแบรนเนอร์ ป้ายบอกทาง เริ่มจาก 1 กม./500 ม. /ถึงแล้ว “อาชีวะอาสา” ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข 1156 หรือ 085-906-5499 จะเป็นจุดพักคนให้บริการสอบถามข้อมูลเส้นทางการเดินทางข้อมูลโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ให้บริการที่นั่งพักผ่อน บริการน้ำดื่ม ชา กาแฟ ผ้าเย็น และในบางจุดมีบริการนวดผ่อนคลาย

พร้อมทั้งให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตรวจความพร้อมของสภาพรถ บริการตรวจเติมน้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันครัชต์ เติมความดันลมยาง ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ เปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ฟรีและซ่อมเบื้องต้นในกรณีที่ไม่หนักมาก รวมทั้งการให้บริการกรณีฉุกเฉินนอกพื้นที่ เช่น ยางระเบิด หม้อน้ำรั่ว ท่อน้ำแตก ยางรั่ว ระบบไฟไม่ชาร์ท โดยสามารถแวะพักได้ที่ศูนย์อาชีวะอาสา ซึ่งจะมีครู นักเรียน นักศึกษา คอยให้บริการฟรีตลอดเส้นทางอีกด้วย

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts